Χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή και ασφαλή φόρτιση των μπαταριών μολύβδου για περονοφόρα

 • Αρχική σελίδα
 • Χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή και ασφαλή φόρτιση των μπαταριών μολύβδου για περονοφόρα
 • Πριν από τη φόρτιση

  • Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας
   • Ενδεικτικά: προστατευτικά γυαλιά, προστατευτική προσωπίδα, ποδιά και μπότες από καουτσούκ
  • Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο όταν χρειάζονται φόρτιση
   • Συνιστάται η στάθμη της μπαταρίας να βρίσκεται στο 20%
  • Η μπαταρία θα πρέπει να βρίσκεται περίπου σε θερμοκρασία δωματίου
   • Μην φορτίζετε ποτέ «παγωμένες» μπαταρίες ή μπαταρίες με πολύ υψηλή θερμοκρασία
  • Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας, ελέγξτε τον φορτιστή, την μπαταρία και ο εξοπλισμός χειρισμού τους για τυχόν ρωγμές, φθαρμένα καλώδια, φθορές στους συνδετήρες κ.λπ.
   • Αν διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, επιδιορθώστε το αμέσως – σε κάθε περίπτωση μην ξεκινήσετε τη φόρτιση
  • Ο φορτιστής της μπαταρίας πρέπει να είναι συμβατός με την μπαταρία
   • Η τάση εξόδου του φορτιστή πρέπει να είναι ίδια με την τάση λειτουργίας της μπαταρίας
  • Αποφύγετε την «ευκαιριακή φόρτιση», δηλαδή τη μερική φόρτιση στη διάρκεια των διαλειμμάτων

  Κατά τη διάρκεια της φόρτισης

  • Απαγορεύστε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη του αερίου που εκλύεται κατά τη φόρτιση της μπαταρίας
   • Π.χ. σπινθήρες, γυμνή φλόγα, κάπνισμα κ.λπ.
  • Πραγματοποιείτε πάντα πλήρη κύκλο φόρτισης
   • Ελέγξτε τον φορτιστή
  • Διατηρείτε τον χώρο φόρτισης καθαρό και κατάλληλα εξοπλισμένο
   • Φροντίστε να υπάρχουν καλά αεριζόμενοι, καθορισμένοι χώροι φόρτισης, με κατάλληλο εξοπλισμό χειρισμού μπαταριών (π.χ. ανυψωτικοί μηχανισμοί, ανυψωτικές δοκοί, βάσεις μπαταριών και γερανοί)

  Μετά τη φόρτιση

  • Για την πλήρωση με νερό των μπαταριών του περονοφόρου αμέσως μετά τη φόρτιση, χρησιμοποιήστε μόνο απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό
   • Γεμίστε κάθε στοιχείο ξεχωριστά, αποφεύγοντας την υπερβολική πλήρωση
  • Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό και ξηρό μέρος
  • Διατηρείτε τις μπαταρίες καθαρές
   • Η καθαριότητα της μπαταρίας εξασφαλίζει την υγεία της μπαταρίας
  • Ενημερώστε το αρχείο καταγραφής φόρτισης και πλήρωσης με νερό