Τεχνική Υπεροχή

 • Αρχική σελίδα
 • Τεχνική Υπεροχή
 • Εξαιρετικές τεχνικές επιλογές:

  • Εσωτερική (in-house) παραγωγή μινίου
  • 100% ξηρή γόμωση των θετικών πλακών με χρήση μινίου
  • Ανάμιξη συστατικών πάστας αρνητικής πλάκας με χρήση κενού
  • Ηλεκτροχημική διαμόρφωση των πλακών σε ήδη συναρμολογημένα στοιχεία (Jar Formation) για βέλτιστη ομοιομορφία

  Εξοπλισμός προηγμένης τεχνολογίας:

  • Τελευταίες εκδόσεις
  • Συνεχείς αναβαθμίσεις