Μπαταρίες Εφεδρικής Ισχύος

AccuForce S

Μπαταρίες AGM κλειστού τύπου με επίπεδες πλάκες για κυκλικές εφαρμογές

Η σειρά AccuForce S είναι μια σειρά μπαταριών που αναπτύχθηκε για εφαρμογές εφεδρικής ισχύος και συστημάτων ηλιακής ενέργειας, η οποία επιτρέπει την τακτική βαθιά κυκλική χρήση. Πρόκειται για μια κλειστού τύπου λύση αποθήκευσης ενέργειας, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, που προσφέρει σημαντικά οφέλη από πλευράς απόδοσης, αξιοπιστίας και κόστους ανά κύκλο. Χάρη στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και τους συνεχείς ελέγχους ποιότητας, οι μπαταρίες AccuForce S αποτελούν μια προηγμένη σειρά μπαταριών με διάρκεια ζωής περίπου 800 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης (DOD) 50% και εξαιρετική ικανότητα ανάκτησης από βαθιά εκφόρτιση.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των προϊόντων παίζει η ομάδα έρευνας & ανάπτυξης της SUNLIGHT, η οποία σχεδιάζει και αξιολογεί διαρκώς νέες καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις, τις εξελίξεις του κλάδου και τα δεδομένα της αγοράς.

 • Πιστοποιημένη ποιότητα
  • Κατηγορία μακράς διάρκειας ζωής («Long Life») σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Eurobat 2015
  • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 61427 για φωτοβολταϊκά συστήματα ενέργειας
  • Μπαταρίες ελεγμένες με βάση τις προδιαγραφές του προτύπου IEC 60896-21 και σε πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60896-22 για μπαταρίες κλειστού τύπου
  • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας του προτύπου IEC 62485-2 για μπαταρίες σταθερής εγκατάστασης
  • Πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 14001 και BS OHSAS 18001
 • Συστήματα ηλιακής / αιολικής ενέργειας
 • Οικιακές εγκαταστάσεις
 • Αμαξίδια γκολφ και ηλεκτροκίνητα οχήματα
 • Ναυτικός εξοπλισμός
 • Ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια
 • Συστήματα κυκλοφορίας (σηματοδότηση και φωτισμός)
 • Ηλεκτρικά εργαλεία και μηχανήματα καθαρισμού
 • Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS)
 • Συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου

RELATED PRODUCTS

SPB Batteries

RES SOPzS

SPA Batteries

RES OPzS

OPzS