Μπαταρίες ιόντων λιθίου

 • Αρχική σελίδα
 • Lithium-ion Batteries
 • Μπαταρίες Έλξης
 • Μπαταρίες ιόντων λιθίου
  Ποιότητα και αξιοπιστία βασισμένες στην καινοτομία
 • Μπαταρίες ιόντων λιθίου
  Ποιότητα και αξιοπιστία βασισμένες στην καινοτομία

  Οι αυξημένες απαιτήσεις του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και η ποικιλομορφία των εφαρμογών των σύγχρονων περονοφόρων / οχημάτων βιομηχανικής χρήσης, επιβάλλουν τη χρήση μπαταριών που να είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε ακραίες συνθήκες και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας.

  Η σειρά μπαταριών έλξης Li.ON FORCE της Sunlight ενσωματώνει την τεράστια τεχνογνωσία και τη μακρόχρονη εμπειρία της Sunlight στο σχεδιασμό και την παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου για προηγμένες εφαρμογές σε ένα ισχυρό προϊόν που προορίζεται για ένα ευρύ φάσμα κλάδων της βιομηχανίας, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η εφοδιαστική αλυσίδα.

  Ολοκληρωμένη σειρά μπαταριών για εφαρμογές έλξης υψηλών προτύπων ασφαλείας. Προϊόντα σχεδιασμένα με ποιότητα και αξιοπιστία, βασισμένα στην καινοτομία.

  Ολοκληρωμένη σειρά μπαταριών για ηλεκτροκίνητα βιομηχανικά οχήματα (eIV) με υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Προϊόντα σχεδιασμένα με ποιότητα και αξιοπιστία, βασισμένα στην καινοτομία.

  Availability 24/7

  High safety standards

  Maintenance free

  Δομοστοιχειωτή (modular) σχεδίαση

  • Μέγιστη ασφάλεια
  • Πλήρης παρακολούθηση και εξισορρόπηση ανά στοιχείο
  • Στιβαρή κατασκευή
  • Ευκολία συντήρησης

  Περίβλημα μπαταρίας

  • Διαθέσιμο σε όλα τα μεγέθη (τυποποιημένες θήκες κατά DIN ή προσαρμοσμένο κατά παραγγελία)
  • Δυνατότητα εκ των υστέρων τοποθέτησης σε συμβατικές θήκες περονοφόρων που τροφοδοτούνται με μπαταρίες μολύβδου-οξέος
  • Ειδική σχεδίαση για ενσωμάτωση ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ελάχιστου βάρους
  • Ανθεκτικό περίβλημα που επιτρέπει εύκολο χειρισμό
  • Ευκολία συντήρησης
  • Ευελιξία για ειδικές παραγγελίες

  Διασύνδεση μπαταρίας

  • Κουμπί επιλογής φόρτισης: ταχεία – κανονική – αργή (με «κορδέλα»: καινοτομία της Sunlight)
  • Ένδειξη κατάστασης φόρτισης στο όχημα
  • Ένα μόνο κουμπί ενεργοποίησης τοποθετημένο στην μπαταρία

  Δύο ενσωματωμένα βύσματα τροφοδοσίας για ευκολότερη επαναφόρτιση χωρίς αφαίρεση της μπαταρίας από το περονοφόρο όχημα

  BMS – Το DNA της μπαταρίας

  Λειτουργίες Συστήματος Διαχείρισης Μπαταρίας (BMS)

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  • Υπερφόρτιση
  • Βαθιά εκφόρτιση
  • Άνω όριο ρεύματος
  • Θερμοκρασία
  • Βραχυκύκλωμα
  • Ασφάλειες υψηλού ρεύματος (επίπεδο module και μπαταρίας) 

  ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  • Κατάσταση φόρτισης (SoC)
  • Κατάσταση λειτουργίας μπαταρίας (SoH)
  • Εσωτερική αντίσταση
  • Ένδειξη σφαλμάτων / προειδοποιήσεων
  • Καταγραφή συμβάντων
  • Καταγραφή δεδομένων (προαιρετικά)

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

  • Λειτουργία εξισορρόπησης τάσεων για κάθε επιμέρους στοιχείο
  • Κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν η μπαταρία παραμένει σε αδράνεια (ελαχιστοποίηση αυτοκατανάλωσης)

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

  • Συνεχής παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (ρεύμα, θερμοκρασία, τάση κ.λπ.)

  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

  • Ένδειξη κατάστασης φόρτισης (SoC) και κατάστασης
  • Εξωτερική οθόνη αφής (προαιρετικά)
  • Επικοινωνία με το φορτιστή

  Μέθοδος ενεργής εξισορρόπησης

  Διαδικασία φόρτισης

  Μεταφορά ενέργειας

  Διαδικασία εκφόρτισης

  Μεταφορά ενέργειας

  eIV (ηλεκτροκίνητα βιομηχανικά οχήματα)

  RELATED PRODUCTS

  Li.ON ESS – Innovative & Unique Product for Energy Storage Applications

  Πλεονεκτήματα τεχνολογίας
  LiFePO4 – μία από τις ασφαλέστερες τεχνολογίες μπαταριών λιθίου

  Εντυπωσιακά σταθερή απόδοση σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.

  Βέλτιστη θερμική σταθερότητα με αποτέλεσμα την υψηλή απόδοση σε κύκλους και ασφάλεια λειτουργίας

  Χαμηλός περιβαλλοντικός αντίκτυπος καθώς περιέχει μη τοξικά, μη μολυσματικά, μη σπάνια υλικά

  Χωρίς συντήρηση

  Μεγάλη διάρκεια ζωής

  Υψηλή πυκνότητα ενέργειας