Μπαταρίες Εφεδρικής Ισχύος

SPA Batteries

SPA | Μπαταρίες AGM κλειστού τύπου

Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος κλειστού τύπου της σειράς SPA της SUNLIGHT αναπτύχθηκαν ως μπαταρίες γενικής χρήσης και είναι σχεδιασμένες να παρέχουν αξιόπιστη απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι μπαταρίες SPA ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς συστημάτων ασφαλείας και σηματοδότησης, συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) χαμηλής ισχύος, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας πληροφοριών και πηγών παροχής ηλεκτρικής ισχύος έκτακτης ανάγκης.

Η μπαταρία μολύβδου-οξέος κλειστού τύπου (VRLA) είναι ένας τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με βαλβίδα ασφαλείας η οποία επιτρέπει την εκτόνωση της εσωτερικής πίεσης σε περίπτωση υπερφόρτισης. Αυτός ο τύπος μπαταρίας δεν απαιτεί συντήρηση, καθώς δεν χρειάζεται συμπλήρωση του ηλεκτρολύτη με νερό καθ’ όλη την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η σειρά μπαταριών κλειστού τύπου SPA της SUNLIGHT περιλαμβάνει μοντέλα με επίπεδες πλάκες και χωρητικότητα έως 28 Ah, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία σε αποδόσεις και διαστάσεις και διατίθεται με διάφορους τύπους ακροδεκτών και δοχεία από βραδύκαυστο (flame retardant) υλικό.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των προϊόντων παίζει η ομάδα έρευνας & ανάπτυξης της SUNLIGHT, η οποία σχεδιάζει και αξιολογεί διαρκώς νέες καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις, τις εξελίξεις του κλάδου και τα δεδομένα της αγοράς.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της SUNLIGHT χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης καθώς εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων εφαρμογών σε κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Υψηλή απόδοση
Χάρη στη χαμηλή εσωτερική αντίσταση και την υψηλή απόδοση εκφόρτισης, οι μπαταρίες SPA της SUNLIGHT βρίσκουν εφαρμογή σε πληθώρα συστημάτων παροχής εφεδρικής ισχύος.

Χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
Καθ’ όλη την διάρκεια ζωής της μπαταρίας δεν απαιτείται έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη ή προσθήκη νερού.
Μέσω της αποτελεσματικής αντίδρασης υδρογόνου και οξυγόνου γίνεται σχεδόν πλήρης  (έως και 99%) επανασύσταση των αερίων που παράγονται κατά την ηλεκτρόλυση σχηματίζοντας νερό.

Σχεδίαση με βαλβίδα ασφαλείας
Η περίσσεια αερίων που δημιουργείται εξαιτίας υπερφόρτισης ή λανθασμένης μεθόδου φόρτισης απελευθερώνεται μέσω της βαλβίδας ασφαλείας, η οποία ανιχνεύει την αύξηση της εσωτερικής πίεσης, επιτρέπει τη διαφυγή του αερίου και, στη συνέχεια, επανασφραγίζεται αυτόματα.

Τεχνολογία διαχωριστήρα
Ο διαχωριστήρας τύπου AGM (Absorbent Glass Mat), που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες SUNLIGHT, είναι κατασκευασμένος από ένα εξαιρετικά πορώδες υλικό, το οποίο επιτυγχάνει τη μεγιστοποίηση της διάχυσης του οξυγόνου και διευκολύνει την αντίδραση μεταξύ των ενεργών υλικών στις πλάκες. Επιπλέον, ο διαχωριστήρας διατηρεί μια σταθερή απόσταση μεταξύ των θετικών και των αρνητικών πλακών και συγκρατεί τον ηλεκτρολύτη, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα διαρροής οξέος.

Απόδοση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών
Οι μπαταρίες SPA της SUNLIGHT λειτουργούν σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, ενώ η βέλτιστη θερμοκρασία για τη λειτουργία της μπαταρίας είναι 20ºC – 25ºC.

Χαμηλός ρυθμός αυτοεκφόρτισης
Χάρη στη χρήση κράματος μολύβδου-ασβεστίου για το πλέγμα των πλακών, η αυτοεκφόρτιση είναι ελάχιστη.
Η μπαταρία μπορεί να αποθηκευτεί για 6 μήνες σε κανονικές συνθήκες (20ºC – 25ºC) χωρίς μόνιμες επιπτώσεις στη χωρητικότητα ή την αναμενόμενη διάρκεια ζωής.

Στεγανό δοχείο χωρίς διαρροές
Η κατασκευή της μπαταρίας SPA της SUNLIGHT εγγυάται ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρροή ηλεκτρολύτη από τους ακροδέκτες ή το δοχείο. Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από ένα εξαιρετικά ανθεκτικό πλαστικό υλικό, το οποίο διατίθεται είτε σε τυπική έκδοση ABS (UL94 HB) είτε σε έκδοση με βραδύκαυστο (flame retardant) υλικό (UL94 V-0).

Διάρκεια ζωής σε λειτουργία συντηρητικής φόρτισης
Η ονομαστική διάρκεια ζωής σε λειτουργία συντηρητικής φόρτισης / εφαρμογές εφεδρικής χρήσης (στους 20ºC) είναι 10 χρόνια.

Τοποθέτηση σε πολλές θέσεις
Η στεγανοποιημένη κατασκευή της μπαταρίας επιτρέπει την άριστη λειτουργία της σε οποιαδήποτε θέση (κάθετη ή οριζόντια, αλλά όχι εντελώς ανεστραμμένη θέση).

Πιστοποιημένη ποιότητα

 • Οι μπαταρίες SPA της SUNLIGHT είναι αναγνωρισμένες από τον φορέα πιστοποίησης UL
 • Η μονάδα παραγωγής της SUNLIGHT είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και BS OHSAS 18001
 • Οι μπαταρίες SPA της SUNLIGHT συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEC 60896 – Μέρος 21 & 22 και BS6290 – Μέρος 4.
 • Ως μέλος του οργανισμού EUROBAT, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ παρακολουθεί στενά τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομηχανία μπαταριών.
 • Τα προϊόντα είναι 100% δοκιμασμένα και ελεγμένα προτού αποσταλούν από το εργοστάσιο.
 • Οι μπαταρίες SPA της SUNLIGHT είναι πλήρως ανακυκλώσιμες.
 • Εύρος χωρητικότητας: 0,7 Ah έως 28 Ah
 • Σχεδιαστική διάρκεια ζωής: 10 έτη στους 20ºC
 • Κατηγορία ταξινόμησης: «Μακράς διάρκειας ζωής» («Long Life»), σύμφωνα με την οδηγία EUROBAT 2015
 • Διατάξεις: Διατίθενται μπαταρίες των 4 V, 6 V, 8 V και 12 V
 • Συστήματα ασφαλείας και συναγερμού πυρκαγιάς
 • Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) χαμηλής ισχύος
 • Συστήματα φωτισμού εκτάκτου ανάγκης
 • Συστήματα σηματοδότησης
 • Συστήματα επικοινωνιών και ηλεκτρικός εξοπλισμός
 • Συστήματα μετάδοσης
 • Ρομπότ και εξοπλισμός ελέγχου αυτοματισμού εργοστασίων
 • Πίνακες αυτοματισμού για ανελκυστήρες
 • Ηλεκτρονικά συστήματα ταμειακών μηχανών

RELATED PRODUCTS

SPB Batteries