Μπαταρίες Εφεδρικής Ισχύος

RES SOPzV

Προηγμένες μπαταρίες χωρίς απαιτήσεις συντήρησης με κυλινδρικές πλάκες και ηλεκτρολύτη σε μορφή τζελ (GEL) για αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Οι μπαταρίες RES SOPzV αποτελούν μια προηγμένη λύση αποθήκευσης ενέργειας, ιδανική για αυτόνομα και υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήματα σε εγκαταστάσεις κατοικιών, συστημάτων τηλεπικοινωνιών ή άλλων υποδομών, όπου οι απαιτήσεις για μη επαναπλήρωση με νερό και η μεγάλη διάρκεια ζωής σε κύκλους είναι σημαντικές.  H βελτιωμένη τεχνολογία μπαταριών κλειστού τύπου με ηλεκτρολύτη σε μορφή τζελ (GEL) και οι υψηλής απόδοσης κυλινδρικές θετικές πλάκες οδηγούν στην παραγωγή ενός εξαιρετικού συνδυασμού πλεονεκτημάτων σε μία

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των προϊόντων παίζει η ομάδα έρευνας & ανάπτυξης της SUNLIGHT, η οποία σχεδιάζει και αξιολογεί διαρκώς νέες καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις, τις εξελίξεις του κλάδου και τα δεδομένα της αγοράς.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της SUNLIGHT χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης καθώς εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων εφαρμογών σε κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

SOLAR PV

GENSET

WIND

Μεγάλη διάρκεια ζωής σε κύκλους
Οι κυλινδρικές θετικές πλάκες και ο ηλεκτρολύτης σε μορφή τζελ (GEL) προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα όσον αφορά στην αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, εξασφαλίζοντας έως 2.000 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης (DoD) 60% στους 20°C.

Απόδοση και αξιοπιστία
Η άριστη σχεδίαση, η ειδική σύσταση των κραμάτων μολύβδου-ασβεστίου, η αποκλειστική χρήση υλικών υψηλής ποιότητας και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ευρώπη εξασφαλίζουν υψηλή χωρητικότητα, απόδοση και αξιοπιστία.

Εύκολη συντήρηση
Η σχεδίαση με μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης και η βαλβίδα εκτόνωσης της εσωτερικής πίεσης διασφαλίζει το ότι δεν απαιτούνται επισκέψεις στο σημείο εγκατάστασης για τη συμπλήρωση του ηλεκτρολύτη με νερό.

Λειτουργική ασφάλεια
Έχουν διενεργηθεί εκτεταμένες δοκιμές συμμόρφωσης με βάση ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, οι οποίες έχουν επικυρωθεί από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης.

Ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας
Γρήγορη παράδοση συστημάτων μπαταριών με συνδεδεμένα στοιχεία μαζί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για ασφαλή εγκατάσταση σε βάθρα.

Βέλτιστο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO)
Σημαντικά οφέλη όσον αφορά στο κόστος ανά κύκλο και μεγιστοποίηση της αξίας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής.

Πιστοποιημένη ποιότητα

 • Κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής της SUNLIGHT στην Ευρώπη , που διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 61427 για φωτοβολταϊκά συστήματα ενέργειας
 • Μπαταρίες ελεγμένες με βάση τις προδιαγραφές του προτύπου IEC 60896-21 και σε πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 60896-22 για μπαταρίες κλειστού τύπου
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας του προτύπου IEC 62485-2 για μπαταρίες σταθερής εγκατάστασης

Θετικές πλάκες

 • Σχεδίαση με κυλινδρικές πλάκες
 • Βελτιστοποιημένο κράμα μολύβδου-ασβεστίου-κασσιτέρου που μειώνει τον σχηματισμό υδρογόνου
 • Εσωτερική (in-house) παραγωγή μινίου από 99,99% καθαρό μόλυβδο
 • Διαδικασία ξηρής πλήρωσης με μίνιο

Αρνητικές πλάκες

 • Αρνητικές πλάκες με σχεδίαση πλέγματος και επίστρωση ενεργού ύλης
 • Μίγμα πάστας που εξασφαλίζει υψηλή προσκόλληση και συνοχή
 • Βελτιστοποιημένο κράμα μολύβδου-ασβεστίου-κασσιτέρου, ανθεκτικό στη διάβρωση
 • Στιβαρή κατασκευή
 • Πρόσθετα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διαχωριστήρες

 • Εξαιρετικά πορώδες υλικό
 • Επιτρέπει τη μετακίνηση ιόντων κατά τη φόρτιση/εκφόρτιση
 • Περισσότερο οξύ στην περιοχή γύρω από τις πλάκες

Θήκη θετικής πλάκας

 • Εξαιρετικά μικροπορώδες υλικό
 • Δομή με μικροσκοπικούς πόρους
 • Χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση

Μπάρα πάτου
Συγκόλληση με υπερήχους

Ηλεκτρολύτης

 • Θειικό οξύ στερεοποιημένο σε μορφή τζελ
 • Υπερσύγχρονος εξοπλισμός πλήρωσης με τζελ
 • Υψηλής καθαρότητας πυρίτιο για τον σχηματισμό του τζελ
 • Αποτελεσματική διάχυση του τζελ

Δοχείο

 • Δοχείο από πολυπροπυλένιο με υψηλή αντοχή στις κρούσεις
 • Έλεγχος συγκόλλησης και στεγανότητας ένωσης δοχείου και καπακιού

Βαλβίδα

 • Σχεδίαση χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
 • Εκτόνωση πίεσης
 • Ενσωματωμένη δέσμευση φλόγας

Ακροδέκτες πόλων

Προηγμένη σχεδίαση του πόλου και της σφράγισής του στο καπάκι. Ελαστικός δακτύλιος με τη  βέλτιστη σκληρότητα και αντοχή στα οξέα

Γέφυρα πόλου
Κατασκευή γέφυρας πόλου με τη μέθοδο Cast On Strap

Οικιακές εγκαταστάσεις
Αυτόνομα (off-grid) ή συνδεδεμένα σε έξυπνα δίκτυα (smart-grid) συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση κατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, σχολείων ή εργοστασίων.

Φωτοβολταϊκά συστήματα υποδομών
Απομακρυσμένοι σταθμοί τηλεπικοινωνιών, άντληση υδάτων, διανομή πετρελαίου και αερίου, σηματοδότηση οδικής κυκλοφορίας, φωτισμός δρόμων, τηλεμετρία, συστήματα ασφαλείας.

RELATED PRODUCTS

RES SLT τύπου GEL

RES OPzS

RES OPsV reserve power batteries

RES OPzV

RES SOPzS

RES SLT