Μπαταρίες Εφεδρικής Ισχύος

RES SOPzS

Προηγμένες μπαταρίες ανοιχτού τύπου με κυλινδρικές πλάκες και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης για αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Οι μπαταρίες RES SOPzS αποτελούν μια προηγμένη και οικονομικά αποδοτική λύση, ιδανική για την αποθήκευση ενέργειας σε οικιακές ηλιακές εγκαταστάσεις, σε συστήματα τηλεπικοινωνιών και σε άλλα συστήματα υποδομών που απαιτούν μεγάλη διάρκεια ζωής σε κύκλους και αυξημένα διαστήματα συμπλήρωσης του ηλεκτρολύτη με νερό. Η βελτιωμένη τεχνολογία κυλινδρικών πλακών, ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και η μεγάλη πείρα της SUNLIGHT στον τομέα των βιομηχανικών συσσωρευτών δημιούργησαν έναν εξαιρετικό συνδυασμό πλεονεκτημάτων σε μία μπαταρία.

Σηαμντικό ρόλο στην ανάπτυξη των προϊόντων παίζει η ομάδα έρευνας & ανάπτυξης της SUNLIGHT, η οποία σχεδιάζει και αξιολογεί διαρκώς νέες καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις, τις εξελίξεις του κλάδου και τα δεδομένα της αγοράς.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της SUNLIGHT χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης καθώς εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων εφαρμογών σε κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

SOLAR PV

GENSET

WIND

Μεγάλη διάρκεια ζωής σε κύκλους
Οι κυλινδρικές θετικές πλάκες και η ειδική σύσταση του κράματος μολύβδου χαμηλής περιεκτικότητας σε αντιμόνιο προσφέρουν μοναδικά πλεονεκτήματα όσον αφορά στην αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας εξασφαλίζοντας έως 2.000 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης (DoD) 60% στους 20°C.

Απόδοση και αξιοπιστία
Η άριστη σχεδίαση, η αποκλειστική χρήση υλικών υψηλής ποιότητας, η στιβαρή κατασκευή και οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ευρώπη εξασφαλίζουν υψηλή χωρητικότητα, απόδοση και αξιοπιστία.

Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
Σχεδίαση προϊόντων με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μειωμένες απαιτήσεις συμπλήρωσης της στάθμης του ηλεκτρολύτη με νερό. Το διαφανές δοχείο για εύκολη οπτική παρακολούθηση της στάθμης του ηλεκτρολύτη και η συσσωρευμένη πείρα στην κατασκευή προηγμένων μπαταριών υποβρυχίων εγγυώνται αξιοπιστία σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή απόδοση.

Εύκολη συντήρηση
Η αυξημένη ποσότητα ηλεκτρολύτη σε μεγάλα ημιδιαφανή δοχεία και τα ειδικά κράματα μολύβδου χαμηλής περιεκτικότητας σε αντιμόνιο διασφαλίζουν σπάνιες επισκέψεις στο σημείο εγκατάστασης και εύκολη συντήρηση.

Λειτουργική ασφάλεια
Έχουν διενεργηθεί εκτεταμένες δοκιμές συμμόρφωσης με βάση ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, οι οποίες έχουν επικυρωθεί από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης.

Ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας
Γρήγορη παράδοση συστημάτων μπαταριών με συνδεδεμένα στοιχεία μαζί με όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα για ασφαλή εγκατάσταση σε βάθρα.

Βέλτιστο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO)
Σημαντικά οφέλη όσον αφορά στο κόστος ανά κύκλο και μεγιστοποίηση της αξίας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής.

Πιστοποιημένη ποιότητα

 • Κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής της SUNLIGHT στην Ευρώπη , που διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 61427 για φωτοβολταϊκά συστήματα ενέργειας και τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60896-11 για τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος ανοιχτού τύπου
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας του προτύπου IEC 62485-2 για μπαταρίες σταθερής εγκατάστασης

Θετικές πλάκες

 • Σχεδίαση με κυλινδρικές πλάκες
 • Ειδικό κράμα μολύβδου χαμηλής περιεκτικότητας σε αντιμόνιο
 • Εσωτερική (in-house) παραγωγή μινίου από 99,99% καθαρό μόλυβδο
 • Διαδικασία ξηρής πλήρωσης με ενεργό ύλη

Αρνητικές πλάκες

 • Μίγμα πάστας που εξασφαλίζει υψηλή προσκόλληση και συνοχή
 • Αρνητικές πλάκες με σχεδίαση πλέγματος και επίστρωση ενεργού ύλης
 • Βελτιστοποιημένο κράμα μολύβδου χαμηλής περιεκτικότητας σε αντιμόνιο
 • Στιβαρή κατασκευή
 • Πρόσθετα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Διαχωριστήρες

 • Εξαιρετικά πορώδες υλικό
 • Επιτρέπει τη μετακίνηση ιόντων κατά τη φόρτιση/εκφόρτιση
 • Περισσότερο οξύ στην περιοχή γύρω από τις πλάκες

Θήκη θετικής πλάκας

 • Εξαιρετικά μικροπορώδες υλικό
 • Δομή με μικροσκοπικούς πόρους
 • Χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση

Μπάρα πάτου
Συγκόλληση με υπερήχους

Ηλεκτρολύτης
Υψηλής καθαρότητας θειικό οξύ με ονομαστική πυκνότητα 1,24 +/- 0,01 kg/l (20°C)

Δοχείο / Καπάκι

 • Δοχείο μεγάλου όγκου
 • Ημιδιαφανές δοχείο από πολυπροπυλένιο με υψηλή αντοχή στις κρούσεις
 • Έλεγχος συγκόλλησης και στεγανότητας ένωσης δοχείου και καπακιού

Βαλβίδα εκτόνωσης
Ένδειξη στάθμης του ηλεκτρολύτη στο καλάθι, ειδικά σχεδιασμένο καπάκι και διάφραγμα για αποφυγή διαρροής

Ακροδέκτες πόλων
Προηγμένη σχεδίαση του πόλου και της σφράγισής του στο καπάκι. Ελαστικός δακτύλιος με τη  βέλτιστη σκληρότητα και αντοχή στα οξέα

Γέφυρα πόλου
Κατασκευή γέφυρας πόλου με τη μέθοδο Cast On Strap

Οικιακές εγκαταστάσεις
Αυτόνομα (off-grid) ή συνδεδεμένα σε έξυπνα δίκτυα (smart-grid) συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση κατοικιών, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, σχολείων ή εργοστασίων

Φωτοβολταϊκά συστήματα υποδομών
Απομακρυσμένοι σταθμοί τηλεπικοινωνιών, άντληση υδάτων, διανομή πετρελαίου και αερίου, σηματοδότηση οδικής κυκλοφορίας, φωτισμός δρόμων, τηλεμετρία, συστήματα ασφαλείας

RELATED PRODUCTS

RES SOPzV

RES OPzS

RES SLT

RES OPsV reserve power batteries

RES OPzV

RES SLT τύπου GEL