Μπαταρίες Εφεδρικής Ισχύος

RES SLT τύπου GEL

Μπαταρίες υψηλής ποιότητας για εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Η σειρά RES SLT είναι μια υψηλής ποιότητας σειρά μπαταριών σχεδιασμένων για καθημερινή κυκλική λειτουργία η οποία προσφέρει σημαντικά οφέλη από πλευράς κόστους ανά κύκλο. Η μεγάλη διάρκεια ζωής και η εξαιρετικά υψηλή απόδοση αυτών των μπαταριών τις καθιστούν ιδανικές για τις απαιτητικές εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των προϊόντων παίζει η ομάδα έρευνας & ανάπτυξης της SUNLIGHT, η οποία σχεδιάζει και αξιολογεί διαρκώς νέες καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις, τις εξελίξεις του κλάδου και τα δεδομένα της αγοράς.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της SUNLIGHT χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης καθώς εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία σε ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων εφαρμογών σε κλάδους όπως οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

SOLAR PV

GENSET

WIND

 • Χωρίς απαιτήσεις συντήρησης Η τεχνολογία μπαταριών κλειστού τύπου εξαλείφει την ανάγκη περιοδικής συμπλήρωσης του ηλεκτρολύτη με νερό που συνδέεται με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος ανοιχτού τύπου.
 • Μη στρωματοποίηση του ηλεκτρολύτη, καθώς ο ηλεκτρολύτης είναι σε μορφή τζελ (GEL). Η σύνθεση του ηλεκτρολύτη δημιουργεί ένα ομογενές τζελ που εξασφαλίζει σταθερή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής σε κύκλους. Ο ηλεκτρολύτης σε μορφή τζελ παρέχει καλύτερη προστασία στις πλάκες της μπαταρίας και είναι καταλληλότερος για εφαρμογές βαθιάς κυκλικής εκφόρτισης.
 • Στεγανότητα χάρη στην τεχνολογία GEL. Με τη χρήση ηλεκτρολύτη σε μορφή τζέλ, δεν υπάρχει ελεύθερο οξύ στο εσωτερικό του στοιχείου. Οι μπαταρίες είναι απόλυτα στεγανές, πράγμα που τις καθιστά κατάλληλες για πληθώρα διαθέσιμων επιλογών κάθετης ή οριζόντιας εγκατάστασης.
 • Οι κορυφαίας ποιότητας διαχωριστήρες επιτρέπουν τη μέγιστη ροή φόρτισης μεταξύ των πλακών, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή απόδοση ακόμα και σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας.
 • Πιστοποιημένη ποιότητα Κατασκευάζονται σε εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ευρώπη πιστοποιημένες με ISO 9001 και ISO 14001

Λειτουργία

 • Αριθμός κύκλων: 600 κύκλοι (σε βάθος εκφόρτισης (DoD) 60% στους 20ºC)
 • Συντήρηση: Σχεδίαση χωρίς απαιτήσεις συντήρησης και χωρίς ανάγκη συμπλήρωσης του ηλεκτρολύτη με νερό
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: Ελάχ.: -20ºC / Μέγ.: 45ºC. Συνιστώμενο εύρος: 15ºC έως 35ºC
 • Ρυθμός αυτοεκφόρτισης: Περίπου 2% το μήνα στους 20°C
 • Διάρκεια αποθήκευσης: Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης έως 6 μήνες στους 20°C, 4 μήνες στους 30°C ή 2 μήνες στους 40°C
 • Συνιστώμενη τάση φόρτισης: 2,25 έως 2,30 V/στοιχείο (λειτουργία εφεδρικής χρήσης στους 20ºC), 2,35 έως 2,45 V/στοιχείο (λειτουργία κυκλικής χρήσης στους 20ºC)

Σχεδίαση

 • Θετικές πλάκες: Επίπεδες πλάκες με πλέγμα από κράμα μολύβδου-ασβεστίου-κασσιτέρου.
 • Αρνητικές πλάκες: Πλάκες με σχεδίαση ενισχυμένων πλεγμάτων, επιστρωμένες με πάστα βελτιστοποιημένου κράματος μολύβδου.
 • Διαχωριστήρες: Εξαιρετικά πορώδεις διαχωριστήρες με ελαχιστοποιημένη εσωτερική αντίσταση. Ασφαλής μόνωση μεταξύ θετικών και αρνητικών πλακών. Ελεύθερη ροή του ηλεκτρολύτη σε ολόκληρο το στοιχείο.
 • Ηλεκτρολύτης: Θειικό οξύ στερεοποιημένο σε μορφή τζελ.
 • Υλικό δοχείου και καπακιού: Ανθεκτικό στη διάβρωση πολυπροπυλένιο. Καπάκια πλήρως θερμοσυγκολλημένα.
 • Ακροδέκτες: Πόλοι τύπου αυτοκινήτου. Στην ίδια πλευρά για μπαταρίες των 12 V και διαγώνια για μπαταρίες των 6 V.
 • Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης: Βαλβίδα μονής κατεύθυνσης με δέσμευση φλόγας.

Οικιακές εγκαταστάσεις
Αυτόνομα (off-grid) ή συνδεδεμένα σε έξυπνα δίκτυα (smart-grid) συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση κατοικιών

Συστήματα κυκλοφορίας
Συστήματα σηματοδότησης και φωτισμού για δρόμους, σιδηροδρόμους, αεροδρόμια και μαρίνες

Απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχος
Μετρήσεις ροής και πίεσης, όργανα και λήψη μετρήσεων, αυτοματισμός διαδικασιών, συστήματα εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA), διατάξεις παρακολούθησης ασφαλείας

RELATED PRODUCTS

RES SOPzS

RES SOPzV

RES SLT

RES OPzS

RES OPsV reserve power batteries

RES OPzV