Μονάδα Ανακύκλωσης Μπαταριών

 • Αρχική σελίδα
 • Μονάδα Ανακύκλωσης Μπαταριών
 • Μονάδα Ανακύκλωσης Μπαταριών: η πιο σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος της Ευρώπης

  Η SUNLIGHT Recycling αποτελεί τον βραχίονα Ανακύκλωσης Μπαταριών Μολύβδου-Οξέος της SUNLIGHT ΑΒΕΕ και λειτουργεί την πιο σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος στην Ευρώπη, η οποία διαθέτει πιστοποίηση του συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Επιπλέον, η μονάδα ανακύκλωσης έχει λάβει πιστοποίηση για τη χρήση συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος (ISO 14001:2004), ποιότητας (ISO 9001:2008) και υγείας και ασφάλειας στην εργασία (BS OHSAS 18001:2007).

  Η μονάδα ανακύκλωσης βρίσκεται σε συνολική έκταση 42 στρεμμάτων, στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής (Νομός Ροδόπης). Όλες οι λειτουργίες του εργοστασίου είναι πλήρως συμμορφούμενες με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γεγονός που αποτελεί εχέγγυο για την τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών σε επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Η SUNLIGHT Recycling διαθέτει δυνατότητα ανακύκλωσης 25.000 τόνων χρησιμοποιημένων μπαταριών ετησίως, ενώ έχει δυνατότητα παραγωγής 16.500 τόνων μολύβδου υψηλής καθαρότητας, καθώς και κραμάτων μολύβδου. Μέσω της SUNLIGHT Recycling, παρουσιάστηκε στην Ελλάδα η πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος, καθώς περιλαμβάνει τον πλήρη κύκλο ανακύκλωσης, δηλαδή τη συλλογή των χρησιμοποιημένων μπαταριών, την ανακύκλωσή τους με βάση διεθνή πρότυπα ποιότητας και την αξιοποίηση των προϊόντων ανακύκλωσης για την παραγωγή νέων μπαταριών στην Ελλάδα από τη SUNLIGHT.

  Η SUNLIGHT προάγει την κυκλική οικονομία, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

  Τεχνολογία αιχμής

  Για την κατασκευή και υλοποίηση της μονάδας, η SUNLIGHT Recycling σύναψε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Engitec, η οποία αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος. Η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει ασυναγώνιστη ποιότητα τόσο στον σχεδιασμό της μονάδας και στην κατασκευή του εξοπλισμού, όσο και στις ανακτώμενες ύλες. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής έχει διαμορφωθεί κατάλληλα η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου, διασφαλίζοντας κορυφαίες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Συγκεκριμένα:

  • Μηδενική απόρριψη υγρών αποβλήτων (Zero Liquid Discharge – ZLD) στο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας συστήματα ανακύκλωσης νερού κλειστού κύκλου
  • Μηδενική απόρριψη ηλεκτρολυτών (όξινα διαλύματα) μέσω της εξουδετέρωσης των όξινων διαλυμάτων και της μετατροπής τους σε υψηλής ποιότητας βιομηχανικό αλάτι (θειικό νάτριο)
  • Μηδενική ατμοσφαιρική ρύπανση, μέσω της εφαρμογής ενός προηγμένου και ειδικά σχεδιασμένου συστήματος ελέγχου και μείωσης αέριων ρύπων που ελαχιστοποιεί τις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2)
  • Ελαχιστοποίηση (<5%) των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (σκωρία) μέσω της επίτευξης υψηλού βαθμού διαχωρισμού των συστατικών μερών των μπαταριών και των χημικών ουσιών
  • Εξάλειψη εκπομπών μολύβδου με τελική ανάκτηση μετάλλων, χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα φιλτραρίσματος του αέρα για τη συγκράτηση της σκόνης
  • Ελαχιστοποίηση στερεών αποβλήτων, χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία της αποθείωσης