Μονάδα Παραγωγής Ελλάδα

 • Αρχική σελίδα
 • Μονάδα Παραγωγής Ελλάδα
 • Μονάδα Παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών: στόχος μας να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών στον κόσμο

  Η μονάδα παραγωγής της εταιρείας στην Ξάνθη αποτελεί βασικό παράγοντα της δυναμικής ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη μιας από τις πλέον σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. Η συνολική έκταση της μονάδας είναι 200.000 τ.μ., ενώ οι στεγασμένοι χώροι ξεπερνούν τα 60.000 τ.μ.

  Η μονάδα παραγωγής έχει λάβει πιστοποίηση για τη χρήση συστημάτων διαχείρισης:

  1. Ποιότητας (ISO 9001:2015)
  2. Περιβάλλοντος (ISO 14001:2015)
  3. Occupational health and Safety ISO 45001:2018
  4. Κατά της Δωροδοκίας (ISO 37001:2016)
  5. Συμμόρφωσης (ISO 19600:2014)

  Η μονάδα διαθέτει τέσσερις (4) εξελιγμένες γραμμές παραγωγής για τους εξής τύπους μπαταριών:

  • Βιομηχανικά στοιχεία και μπαταρίες μολύβδου-οξέος & μπαταρίες εφεδρικής ισχύος, κλειστού και ανοικτού τύπου
  • Βιομηχανικές μπαταρίες λιθίου για εφαρμογές έλξης και ηλιακής ενέργειας
  • Προηγμένες μπαταρίες μολύβδου-οξέος για υποβρύχια πρόωση
  • Προηγμένες μπαταρίες αργύρου-ψευδαργύρου για τορπίλες μάχης και ασκήσεων

  Όλα τα παραπάνω προϊόντα παράγονται με τη χρήση σύγχρονων αυτοματοποιημένων διαδικασιών παραγωγής, με υπερσύγχρονα μηχανήματα και σύμφωνα με υψηλού επιπέδου συστήματα ελέγχου διαδικασιών και διασφάλισης ποιότητας. Τα κύρια στοιχεία της (πλήρως καθετοποιημένης) παραγωγής στοιχείων και μπαταριών μολύβδου-οξέος, τα οποία εξασφαλίζουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ακόμα και από τους πρώτους κύκλους χρήσης, και τη μεγάλη διάρκεια ζωής των μπαταριών, είναι τα ακόλουθα:

  • Χρήση παραγωγής μινίου και οξειδίου του μολύβδου για θετικές και αρνητικές ενεργές μάζες (ΘΕΜ και ΑΕΜ, αντίστοιχα)
   1. Χρήση του ίδιου μινίου και οξειδίου του μολύβδου για όλες τις εφαρμογές, βιομηχανικές και προηγμένης τεχνολογίας
   2. Αποκλειστική χρήση 99,99% πρωτογενούς μολύβδου για μίνιο και 99,985% μαλακού μολύβδου για οξείδιο του μολύβδου
   3. 100% μίνιο για ΘΕΜ
   4. Παραγωγή οξειδίου του μολύβδου με την τεχνολογία Barton, η οποία εξασφαλίζει άριστη κρυσταλλική δομή και κατανομή μεγέθους σωματιδίων
  • Θετικά πλέγματα
   1. Κατασκευή με χύτευση υπό υψηλή πίεση
   2. Υπερσύγχρονη μηχανή διπλής χύτευσης
  • Αρνητικά πλέγματα
   1. Κατασκευή με χύτευση βαρύτητας
   2. Παρασκευή πλεγμάτων τεχνολογίας CSM, κατάλληλων και για βιομηχανικές εφαρμογές
  • Θετικά ηλεκτρόδια
   1. Διαδικασία ξηρής γόμωσης για όλες τις εφαρμογές, βιομηχανικές και προηγμένης τεχνολογίας
   2. Έλεγχος βάρους του 100% των ηλεκτροδίων
   3. Χρήση 100% μινίου για ΘΕΜ
   4. Στερέωση της μούφας με τεχνολογία υπερήχων
  • Αρνητικά ηλεκτρόδια
   1. Ίδια ΑΕΜ, αυτόματης παρασκευής, για όλες τις εφαρμογές, βιομηχανικές και προηγμένης τεχνολογίας
   2. Ανάμιξη ΑΕΜ εν κενώ, με online έλεγχο των κρίσιμων ιδιοτήτων της
   3. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες επίστρωσης με πάστα, καθαρισμού και στοίβαξης των ηλεκτροδίων
   4. Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία σκλήρυνσης
  • Συναρμολόγηση στοιχείων
   1. Πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές συναρμολόγησης στοιχείων για εφαρμογές έλξης και ηλιακής ενέργειας, έως και την παλετοποίηση των στοιχείων, με χρήση της τεχνολογίας χύτευσης σε ταινία (cast-on-strap)
   2. Δυνατότητα συγκόλλησης με μηχάνημα χειρός
   3. Ειδική μέθοδος κατασκευής περιβλήματος όσον αφορά τους διαχωριστές για εφαρμογές έλξης
   4. Ειδικοί μικροπορώδεις διαχωριστές (σε συνδυασμό με πλευρικά προστατευμένα γάντια) για εφαρμογές ηλιακής ενέργειας και εφεδρικής ισχύος
   5. Έλεγχος διαρροών του 100% των στοιχείων
  • Διαμόρφωση και ενεργοποίηση στοιχείων
   1. Πλήρως αυτοματοποιημένη διαμόρφωση, με τη μέθοδο της ηλεκτροχημικής διαμόρφωσης (Jar Formation) των στοιχείων με ανακυκλοφορία οξέος
   2. Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία πλήρωσης με τζελ για τα στοιχεία και τις μπαταρίες κλειστού τύπου
   3. Δυνατότητα διαμόρφωσης σε δοχείο (tank formation)
  • Συναρμολόγηση μπαταριών
   Βλ. ενότητα «European Battery Assembly», σχετικά με την παραγωγή και την ποιότητα.
  • Εργαστήριο φασματοσκοπίας και χημικό εργαστήριο
   Το εργαστήριο φασματοσκοπίας, το οποίο είναι εξοπλισμένο με όργανα υψηλής τεχνολογίας (3 φασματόμετρα οπτικής εκπομπής σπινθήρων, 2 φασματόμετρα οπτικής εκπομπής πλάσματος, φασματόμετρο ατομικής απορρόφησης), σε συνδυασμό με το πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο, διασφαλίζουν (σε συνεργασία με το εργαστήριο ανάπτυξης προϊόντων) την ποιότητα των πρώτων υλών, των ημικατεργασμένων προϊόντων και των έτοιμων προϊόντων σε κάθε παράδοση.
  • Εργαστήριο ανάπτυξης προϊόντων
   Το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ανάπτυξης προϊόντων, που επικεντρώνεται στη διενέργεια ηλεκτρικών ελέγχων, από κοινού με το εργαστήριο φασματοσκοπίας και το χημικό εργαστήριο, αποδεικνύουν έμπρακτα τη σταθερή προσήλωση της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ στη δέσμευσή της για ανάπτυξη, έρευνα και καινοτομία, εξασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων της.
   Οι ίδιες εγκαταστάσεις στεγάζουν το Κέντρο Διακίνησης Εμπορευμάτων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας της εταιρείας, συνολικής επιφάνειας 8.500 τ.μ. που περιλαμβάνει 6 ράμπες φόρτωσης και 11.200 σημεία απόθεσης παλετών.