Η ιστορία μας

1991

Εξαγορά της βιομηχανικής μονάδας παραγωγής μπαταριών στο Νέο Όλβιο Ξάνθης από την εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

1995

Σχεδιασμός και παραγωγή ξηρών στοιχείων μπαταριών τεχνολογίας Χλωριούχου Ψευδαργύρου, φιλικών προς το περιβάλλον (χωρίς υδράργυρο).

1997

Πιστοποίηση κατά ISO 9001 (Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας)

2000

Έναρξη παραγωγής, σε καθετοποιημένη μορφή, των μπαταριών υποβρυχίων και βιομηχανικού τύπου OPzS/OPzV

2001
 • Πιστοποίηση κατά ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)
 • Εγκατάσταση στην Κρήτη του πρώτου διασυνδεδεμένου Φ/Β σταθμού της Ελλάδας με εγκατεστημένη ισχύ 168 KWp
2002

Νέα γραμμή παραγωγής βιομηχανικών μπαταριών μολύβδου κλειστού τύπου (VRLA)

2004

Πιστοποίηση κατά OHSAS 18001 (Σύστημα Υγιεινής & Ασφάλειας ανθρώπινου δυναμικού)

2006

Απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου από τη ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και ίδρυση της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.

2008
 • Νέα γραμμή παραγωγής οξειδίου του μολύβδου
 • Στόχος παραγωγικής δυνατότητας τα 1.000.000 στοιχεία βιομηχανικού τύπου με την επέκταση εξοπλισμού (2 αυτόματες γραμμές συναρμολόγησης COS καθώς και μηχανήματα Inbatec)
 • Εγκατάσταση αδιαφώτιστων συστημάτων στους χώρους παραγωγής του εργοστασίου για εισδοχή του φυσικού φωτός και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
2010

Ολοκλήρωση της επέκτασης του εργοστασίου και του κέντρου διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και μεταφορών, στην Ξάνθη

2011
 • Ίδρυση της εταιρείας ALSE (Advanced Lithium Systems Europe) σε κοινοπραξία με τη γερμανική ATLAS ELEKTRONIK GmbH
 • Συνέχιση επενδύσεων στη μονάδα παραγωγής στην Ξάνθη
2013
 • Στρατηγικός επαναπροσδιορισμός δραστηριοτήτων και εστίαση στην μπαταρία
 • €96,2 εκ. κύκλος εργασιών της SYSTEMS SUNLIGHT
 • 430 Αριθμός εργαζομένων της SYSTEMS SUNLIGHT
2014
 • Έναρξη & Λειτουργία της SUNLIGHT RECYCLING, μίας υπερσύγχρονης μονάδας Ανακύκλωσης Μπαταριών Μολύβδου της Ευρώπης, στην Κομοτηνή
 • Εγκατάσταση στο εργοστάσιο της Ξάνθης συστήματος κοχλίων επιστροφής σκόνης για την επαναχρησιμοποίησή της στην παραγωγή καθώς και εγκατάσταση συστήματος αερομεταφοράς οξειδίου του μολύβδου με αποτέλεσμα τη μείωση των αέριων ρύπων στο εργασιακό περιβάλλον του εργοστασίου
 • €120 εκ. κύκλος εργασιών του Ομίλου SUNLIGHT
 • 565 Αριθμός εργαζομένων του Ομίλου SUNLIGHT
2015
 • Πιστοποίηση κατά ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) της SUNLIGHT RECYCLING
 • Η SYSTEMS SUNLIGHT γίνεται μέλος της TRACE International, του διεθνούς οργανισμού για την υποστήριξη της επαγγελματικής διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς
 • €132,9 εκ. κύκλος εργασιών του Ομίλου SUNLIGHT
 • 620 Αριθμός εργαζομένων του Ομίλου SUNLIGHT
2016
 • Περιβαλλοντική πρωτοβουλία επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων με στόχο την επίτευξη της ορθής ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος.
  Το Green Mission είναι μία πρωτοβουλία της SUNLIGHT RECYCLING
 • €153,9 εκ. κύκλος εργασιών του Ομίλου SUNLIGHT
 • 757 Αριθμός εργαζομένων του Ομίλου SUNLIGHT
2017
 • Επένδυση σε υπερσύγχρονη γραμμή συναρμολόγησης μπαταριών motive στις εγκαταστάσεις της Ξάνθης
 • SUNLIGHT: Η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που λαμβάνει Πιστοποίηση ISO 37001 για θέματα συμμόρφωσης και καταπολέμησης της δωροδοκίας. Η εταιρεία έχει παράλληλα λάβει και βεβαίωση τήρησης του Προτύπου ISO 19600 (Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης) για την κανονιστική συμμόρφωση
 • 1,94 εκ. στοιχεία – νέο ρεκόρ παραγωγής μπαταριών
 • €194,5 εκ. κύκλος εργασιών του Ομίλου SUNLIGHT
 • 820 Αριθμός εργαζομένων του Ομίλου SUNLIGHT
2018
 • Η SUNLIGHT λαμβάνει την πιστοποίηση EMAS (Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου) για τη Μονάδα Ανακύκλωσης
 • Λειτουργία νέου hub συναρμολόγησης στη Βερόνα της Ιταλίας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της SUNLIGHT
 • Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT προχωρά στην απορρόφηση της SUNLIGHT Recycling, επιτυγχάνοντας καλύτερες συνέργειες
 • Πλήρης ανακατασκευή της βασικής μονάδας παραγωγής στην Ξάνθη με βελτιωμένες υποδομές και νέα μηχανήματα, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μέρος της γραμμής παραγωγής