Δομή Ομίλου

 • Αρχική σελίδα
 • Δομή Ομίλου
 • Δομή του Ομίλου SUNLIGHT

  Η SUNLIGHT είναι μέλος ενός ισχυρού και συνεκτικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Επιπλέον, ως μέλος του Όμιλου Olympia, έχει αναπτύξει έναν Όμιλο εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όλες εκ των οποίων δραστηριοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, στον κλάδο των μπαταριών.
  Ενδεικτικά:

  Θυγατρικές

  Επωνυμία Εταιρείας Χώρα Επιχειρηματικός τομέας 
  SUNLIGHT EUROPEAN BATTERY ASSEMBLY Ιταλία Μπαταρίες
  ECoRBa SRL Ιταλία Μπαταρίες
  SUNLIGHT INDUSTRIAL SRL Ρουμανία Μπαταρίες
  ADVANCED LITHIUM SYSTEMS EUROPE Ελλάδα Μπαταρίες λιθίου για εφαρμογές προηγμένης τεχνολογίας

  Συνδεδεμένες Εταιρείες

  Επωνυμία Εταιρείας Χώρα Επιχειρηματικός τομέας 
  SUNLIGHT ITALY SRL Ιταλία Μπαταρίες
  TECHNOFORM S.A. Ελλάδα Πλαστικά και μεταλλικά μέρη μπαταριών

  Σχετικά με τον Όμιλο Olympia

  Ο Όμιλος Εταιρειών Olympia, με ιδρυτή τον Πάνο Γερμανό, αποτελεί πλέον έναν Διεθνή Επενδυτικό Όμιλο με ισχυρή παρουσία σε 11 χώρες με πολλές διαφορετικές εταιρείες.

  Με γνώμονα πάντα την επιχειρηματική αριστεία, ο Όμιλος Olympia ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή του το 1980 και συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και σε όλες τις αγορές όπου έχει παρουσία, έχοντας ως βασικές αρχές την προσήλωση, τη δημιουργικότητα και την πίστη στη φιλοσοφία του επιχειρείν.

  Οι οκτώ εταιρείες του Ομίλου Olympia πρωταγωνιστούν σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους. Μεταξύ αυτών είναι το λιανικό εμπόριο, η βιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες, η διανομή προϊόντων τεχνολογίας, το business και shipping software, η χορήγηση καταναλωτικών δανείων κ.ά.
  Με σημαντική παρουσία και δυναμική επέκταση για περισσότερα από 20 χρόνια στις αγορές του εξωτερικού, ο Όμιλος Olympia δημιουργεί υπεραξίες στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή, τόσο μέσω των εξαγωγών που πραγματοποιεί, όσο και με την ίδια του τη φυσική παρουσία στο εξωτερικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών όπου διατηρεί παρουσία.

  Με το όραμα του ιδρυτή της, Πάνου Γερμανού, για εταιρική ανάπτυξη με επιχειρηματική ηθική, η Olympia, οι συνεργάτες και το προσωπικό της έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν σύγχρονο και οικονομικά εύρωστο Όμιλο, που λειτουργεί με βάση αδιαπραγμάτευτους κανόνες εταιρικής ευθύνης και μία φιλοσοφία, που υπαγορεύει πρακτικές επιχειρηματικής αυτονομίας. Έτσι αποφεύγονται δεσμεύσεις και εξαρτήσεις, και διασφαλίζεται ένα εξίσου δυναμικό μέλλον για το σύνολο του Ομίλου Olympia.

  Έχοντας ένα ισχυρό management και με ένα εξαιρετικά επιτυχημένο ιστορικό στρατηγικών συνεργασιών, ο Διεθνής Επενδυτικός Όμιλος Olympia διαθέτει σήμερα ένα διαφοροποιημένο portfolio, με ένα διευρυμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα σε 11 χώρες. Οι εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται διεθνώς στους ακόλουθους κλάδους:

  • Λιανική πώληση ειδών τεχνολογίας, μέσω της αλυσίδας καταστημάτων Public, με 55 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και 2 e-commerce καταστήματα αντίστοιχα.
  • Βιομηχανία, με έμφαση στον τομέα αποθήκευσης ενέργειας μέσω της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ. Η εταιρεία διατηρεί την παραγωγική της δυναμικότητα με 2 μονάδες στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία σε τέσσερις χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία), ενώ τα προϊόντα της εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο.
  • Διανομή προϊόντων τεχνολογίας. Μέσω της εταιρείας Westnet, καταγράφεται σημαντική δραστηριότητα στη διανομή προϊόντων IT hardware και Mobility, με παρουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο.
  • Υπηρεσίες και προϊόντα επιχειρηματικού λογισμικού. Μέσω της SoftOne, τα προϊόντα διανέμονται στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στις αγορές Βουλγαρίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ρουμανίας.
  • Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων τεχνολογίας για τον τομέα της ναυτιλίας, μέσω της εταιρείας METIS.
  • Τηλεπικοινωνίες. Ο Όμιλος κατέχει την κορυφαία πλέον εταιρεία κινητής τηλεφωνίας PLAY στην Πολωνία, η οποία καταγράφει πρωτιά ανάπτυξης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Χορήγηση καταναλωτικών δανείων, μέσω της Φινλανδικής AASA, με παρουσία σε Εσθονία, Πολωνία, Φινλανδία, Σουηδία.