Διοικητικό Συμβούλιο

 • Αρχική σελίδα
 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Διοικητικό Συμβούλιο

  Βασίλειος Μπίλλης

  Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

  Δημήτριος Γκούμας

  Αντιπρόεδρος & Μέλος Δ.Σ.

  Μιχάλης Μαστοράκης

  Εκτελεστικό Μέλος

  Αλέξανδρος Μάνος

  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Ρόμπυ Μπουρλάς

  Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Ιωάννης Παντολέων

  Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Σπύρος Κόπολας

  Recycling BU Director

  Λάμπρος Μπίσαλας

  Chief Commercial Officer

  Στέργιος Νέζης

  Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Στέφανος Κανίδης

  Chief Technical Officer