Διοικητικό Συμβούλιο

 • Αρχική σελίδα
 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Διοικητικό Συμβούλιο

  Λάμπρος Μπίσαλας

  Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

  Ρούμπεν Μπουρλάς

  Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

  Δημήτριος Γκούμας

  Αντιπρόεδρος και Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  Στέργιος Νέζης

  Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος

  Ιωάννης Παντολέων

  Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος

  Αλέξανδρος Μάνος

  Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος