Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

  • Αρχική σελίδα
  • Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας
  • Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Sunlight Group εκφράζει και επισημοποιεί συνοπτικά τις δεσμεύσεις της εταιρείας να ενεργεί με ακεραιότητα και δεοντολογικά ορθό τρόπο.

    Όλοι οι εργαζόμενοι της Sunlight έχουμε ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας, τη Sunlight και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, να συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα και με υπεύθυνο και ηθικό τρόπο, σεβόμενοι τις ανάγκες των ατόμων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

    Οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στον παρόντα Κώδικα μάς βοηθούν να καθορίσουμε τα όρια εντός των οποίων θα πρέπει όλοι να λειτουργούμε καθημερινά και παράλληλα συμβάλλουν ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να αποφεύγουμε καταστάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα μας και κατά συνέπεια την ακεραιότητα της Sunlight.

    Κάθε εργαζόμενος της Sunlight, σε όλες τις περιστάσεις και σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, αναμένεται να τηρεί κατά γράμμα τον Κώδικα.