Περιβάλλον

Respect towards the environment

Περιβάλλον | ISO 14001:2004

SUNLIGHT-ISO14001 Ως απόλυτη πηγή ενέργειας, η φύση και το περιβάλλον αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οργάνωσης και των δραστηριοτήτων μας. Το υψηλό αίσθημα ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον επηρέασε άμεσα και αποτυπώνεται στον σχεδιασμό και την επέκταση των εγκαταστάσεων της SUNLIGHT, συμβάλλοντας θετικά:

 • στη διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής
 • στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων και εκπομπών
 • στην αποτελεσματική χρήση των υδάτινων και ενεργειακών πόρων
 • στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον
 • στην ασφαλή διάθεση των διαφόρων τύπων στερεών αποβλήτων

Από το 2001, εφαρμόζουμε σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων, έχοντας πιστοποιηθεί κατά ISO 14001:2004 από την TUV-Hellas. Με αυτόν τον τρόπο επιβλέπουμε τις καθημερινές διαδικασίες λειτουργίας του εργοστασίου, βάσει των πιο αυστηρών προδιαγραφών περιβαλλοντικής διαχείρισης που αφορούν:

 • υγρά απόβλητα
 • στερεά απόβλητα
 • αέριους ρύπους
 • θόρυβο
 • κατανάλωση νερού και ενέργειας
 • μέταλλα (σίδηρο, ψευδάργυρο, μόλυβδο)
 • χαρτοκιβώτια και χαρτί