Εταιρική Υπευθυνότητα

 • Αρχική σελίδα
 • Εταιρική Υπευθυνότητα
 • Αγαπητοί αναγνώστες,

  Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου SUNLIGHT, η οποία καλύπτει τα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016. Στο πλαίσιο της προσήλωσής μας στον στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική υπευθυνότητα, ο Όμιλος SUNLIGHT δεσμεύεται στην τήρηση των Δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Συνθηκών Εργασίας, του Περιβάλλοντος και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την πρώτη Αναφορά Προόδου ως προς την τήρηση των Αρχών αυτών. Η Έκθεση περιλαμβάνει επίσης και δείκτες από τα Διεθνή Πρότυπα Σύνταξης Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης «Global Reporting Initiative» (GRI), καθώς και τη σύνδεση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στα περιεχόμενά της με τους νέους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals).

  Γιορτάζοντας τα 25 χρόνια δραστηριοποίησης του Ομίλου SUNLIGHT και έχοντας πλέον υιοθετήσει έναν απόλυτα εξαγωγικό προσανατολισμό, το 2016 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για τα οικονομικά μας αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ξεπέρασε τα €153 εκ., καταγράφοντας αύξηση 16% σε σχέση με το 2015. Η εταιρεία συνέχισε να ενισχύει τα μερίδιά της σε όλους τους κλάδους που δραστηριοποιείται, τις Βιομηχανικές μπαταρίες Έλξης και Εφεδρικής Χρήσης, τις Καταναλωτικές – Κυλινδρικές μπαταρίες καθώς και τις μπαταρίες Προηγμένης Τεχνολογίας για Αμυντική χρήση, με εξέχουσα θέση στους περισσότερους από αυτούς.

  Το 2016 συνεχίσαμε τις επενδύσεις στο εργοστάσιό μας με στόχο να ανταποκριθούμε στην αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα μας. Επιπλέον, ενισχύσαμε το ανθρώπινο δυναμικό μας με 137 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός εξαιρετικά σημαντικός, τόσο συνολικά για τον Όμιλό μας, όσο και για την τοπική κοινωνία της Ξάνθης, αλλά και της Κομοτηνής, περιοχές από τις οποίες προέρχεται η πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού μας.

  Για τον Όμιλό μας η κυκλική οικονομία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας και η βάση της προσέγγισής μας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, το 2016 το ποσοστό του ανακυκλωμένου μόλυβδου που χρησιμοποίησε η SYSTEMS SUNLIGHT επί της συνολικής ποσότητας μολύβδου ανήλθε στο 58%, ενώ η SUNLIGHT RECYCLING παρήγαγε 15.600 τόνους, με τους οποίους τροφοδότησε την παραγωγή της SYSTEMS SUNLIGHT. Παράλληλα, ξεκινήσαμε την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Mission, η οποία φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει εταιρείες αλλά και το ευρύ κοινό με την ορθή ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου – οξέος.

  Στις υψηλότερες προτεραιότητές μας παρέμεινε το 2016 η διατήρηση υψηλών προτύπων ηθικής, σε συμμόρφωση προς εθνικούς και διεθνείς νόμους. Έχοντας από το 2015 θεσπίσει τον Κώδικα Εταιρικής Συμμόρφωσης, λάβαμε και φέτος μία σειρά από νέες πρωτοβουλίες. Η σημαντικότερη εξ αυτών ήταν η συμμετοχή μας στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς που οργάνωσε η TRACE International, η παγκοσμίου φήμης οργάνωση κατά της διαφθοράς. Παράλληλα, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα βελτιώσαμε την επίδοσή μας σχετικά με εργασιακούς δείκτες.

  Η πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου SUNLIGHT δεν αποτελεί μόνο τον απολογισμό όσων καταφέραμε τα τελευταία τρία χρόνια, με προσήλωση στους στόχους και το όραμά μας. Θέτει τις βάσεις για όσα δεσμευόμαστε να επιτύχουμε στο μέλλον, έχοντας ως κύριο μέλημά μας το σεβασμό προς το περιβάλλον, την κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία με έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων μας.

  Με τις καλύτερες ευχές μας,

  Η Διοικητική Ομάδα

  ACHIEVING BUSINESS DEVELOPMENT WITH SOCIAL RESPONSIBILITY

  HUMAN RIGHTS

  WORKING CONDITIONS

  ENVIRONMENT

  ANTI - CORRUPTION

  SOCIAL INITIATIVES