Ανακοινώσεις

  • Αρχική σελίδα
  • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

    11/10/2019

    Η Συστήματα Sunlight ABEE, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 10 Κανονισμού ΕΕ 2016/522 & άρθρο 19 Κανονισμού ΕΕ 2014/596) και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Κωνσταντίνος Καραφωτάκης, πρόσωπο υπόχρεο να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του με αντικείμενο ομολογίες εκδόσεως της Εταιρείας, προέβη στις 9/10/2019, στην πώληση 111 ομολογιών, έναντι αξίας €113.353,20. 

    ΑΘΗΝΑ, 11.10.2019