Ανακοινώσεις

  • Αρχική σελίδα
  • Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2018
  • Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2018

    13/12/2018

    Η εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τροποποιήθηκε η ημερομηνία της 3ης περιόδου εκτοκισμού του ΚΟΔ εκδόσεώς της και συνακόλουθα η ημερομηνία πληρωμής του τοκομεριδίου. Ως εκ τούτου, το Οικονομικό Ημερολόγιο 2018 για την εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE, διαμορφώνεται ως εξής:

    20/12/2018     Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου