Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • 2015: Έτος υψηλών επιδόσεων για τη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT
 • 2015: Έτος υψηλών επιδόσεων για τη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT

  28/04/2016
  • Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 14%, από €119,6 εκ. το 2014 σε €136,6 εκ το 2015
  • Αυξημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), κατά 30%, από €10,2 εκ. το 2014 σε €13,4 εκ. το 2015
  • Ανάπτυξη παραγωγής κατά 22,5%, από 1 εκ στοιχεία το 2014 σε 1,291 εκ το 2015

  Με εντυπωσιακή αύξηση μεγεθών έκλεισε το 2015 για τη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT, μέλος του Ομίλου Olympia, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, για το 2015, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία. Η σταθερά επιτυχής πορεία αποτυπώνεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παράλληλα με την εντυπωσιακή ανάπτυξη παραγωγής. Θεαματικά αποτελέσματα παρουσίασε και η SUNLIGHT Recycling μέσα από την ανακύκλωση 6.700 τόνων Μολύβδου.

  Ειδικότερα, κατά το 2015, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT πέτυχε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 14%, σημειώνοντας πωλήσεις που αντιστοιχούν σε €136,7 εκ, έναντι €119,6 εκ το 2014. Αντίστοιχα σημαντική ήταν και η ανάπτυξη των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) η οποία αντιστοιχεί σε 31% και €13,4 εκ έναντι €10,2 εκ το 2014.

  Έτος ρεκόρ αποτέλεσε το 2015 και σε επίπεδο παραγωγής, η οποία αυξήθηκε κατά 22,5% σε σχέση με το 2014 ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης. Ειδικότερα, η παραγωγή αναπτύχθηκε από 1 εκ. στοιχεία το 2014 σε 1,29 εκ το 2015, καθιστώντας τη SUNLIGHT το 2ο μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής στην Ευρώπη. Την αύξηση της παραγωγής ακολούθησε και η στελέχωση της εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό το οποίο αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια αγγίζοντας σήμερα τους 620 εργαζόμενους έναντι 413 το 2013.

  Εντυπωσιακά ήταν και τα αποτελέσματα της SUNLIGHT Recycling η οποία κατά το πρώτο έτος λειτουργίας συνέβαλλε σημαντικά στα αποτελέσματα της SUNLIGHT μέσα από την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας με την ανακύκλωση 6.700 τόνων Μολύβδου.

  Εφαλτήριο για την επίτευξη των θετικών αποτελεσμάτων και τη συνολικά ανοδική πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια αποτελεί η σταθερή προσήλωση στον τομέα της βιομηχανικής μπαταρίας, παράλληλα με την βαρύτητα στην πελατοκεντρική προσέγγιση. Το 2015 αποτελεί την καλύτερη μέχρι τώρα χρονιά της εταιρίας σε ότι αφορά στην ανάπτυξη καινοτομίας, την ισχυροποίηση της θέσης της στις διεθνείς αγορές και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών.

  Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SUNLIGHT κ. Β. Μπίλλης σημείωσε: «Το 2015 αποτέλεσε ένα ακόμη έτος δυναμικής ανοδικής πορείας η οποία αποτυπώνεται στην αύξηση των οικονομικών μας μεγεθών και τη διεύρυνση της διεθνούς μας παρουσίας μέσα από δραστηριότητα μας σε 100 χώρες και τη συνεργασία με 500 διεθνείς παίκτες. Με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις μπαταρίες κίνησης, οι πωλήσεις των οποίων ανήλθαν σε €89 εκ, συνεχίζουμε την ισχυρή μας πορεία και το 2016. Στόχος μας είναι η διαρκής ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία υψηλής ποιότητας μπαταριών, που αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή για τους πελάτες μας, στο πλαίσιο ενός διεθνοποιημένου περιβάλλοντος, όπου δραστηριοποιούμαστε εδώ και χρόνια με ήθος και παράγοντας αξία τόσο για τη SUNLIGHT όσο και για τη χώρα μας».