Ανακοινώσεις

23/05/2021

Last mile delivery – the road to revolutionary e-mobility designs

It’s hard to remember a time when our ability to access the internet and online world was tethered to a desktop computer. Innovations in lithium ion battery helped cut the cord, providing power on the go for the sleek, lightweight laptops and smartphones we carry with us today. As we enter a new decade, lithium […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
02/02/2021

Smart approaches to running sustainable warehouse operations

Efforts by leading global brands to reduce carbon emissions within their supply chains, are impacting how warehouses and distribution centres are operated and run. Carbon-neutral warehouses are becoming more commonplace with newer developments, or redeveloped facilities, featuring technologies like onsite solar generation and electric vehicle (EV) chargers. The e-mobility transition is creating opportunities for owners and operators of distribution hubs […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28/12/2020

Why 2021 looks set to be a great year for the US battery storage market

In the summer of 2020 US governments’ clear his intention to direct $2tn of investment for clean energy infrastructure and other climate solutions, to be spent “as quickly as possible” during his first term. The International Energy Agency (IEA) executive director Fatih Birol said this mandate, which is targeting decarbonisation of US power generation by […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
11/12/2020

Lithium ion leads the charge in BMS growth

Lithium ion technologies will lead global battery demand over this decade, buoyed by demand for electric vehicles as well as utility-scale energy storage systems for integrating wind and solar generation. The global battery energy storage system market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 32.8% from 2020 to 2025, reaching […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24/11/2020

Opportunities for innovation in logistics and supply chains

Covid-19 has accelerated the e-commerce evolution in retail. US e-commerce penetration rose to more than 25% in April 2020 from 15% at the end of 2019, an adoption rate that would otherwise have occurred over several years. Supply chains and logistics operations have been on the front line of the pandemic, keeping goods moving despite […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
06/04/2020

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2020

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και  σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020:   8/4/2020        Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2019 29/4/2020       Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 22/6/2020      Έκτη […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23/12/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε σε εκχώρηση χωρίς αναγωγή, απαίτησής της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, στην συνδεδεμένη εταιρεία «OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Το τίμημα της εν λόγω συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 8.100.000 ευρώ. H ελεγκτική εταιρεία DELOITTE συνέταξε την σχετική έκθεση αποτίμησης, στην οποία βασίσθηκε και ο προσδιορισμός […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
13/12/2019

5η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE 5η Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου Σύμφωνα με τους όρους του από 20.6.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης (εφεξής το «ΚΟΔ») όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής η «Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 5η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από […]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ