Πολιτική ίσων ευκαιριών

  • Αρχική σελίδα
  • Πολιτική ίσων ευκαιριών
  • Η Sunlight Group ως εργοδότης παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους της.
    Η εταιρεία μας είναι προσηλωμένη στην ενθάρρυνση της διαφορετικότητας και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, που απηχεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών καταβολών, πολιτισμών και εμπειριών. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, φύλου, ηλικίας, αναπηρίας ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που προστατεύεται από τον νόμο.
    Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρηματικές ανάγκες.
    Παράλληλα, σεβόμαστε το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής κάθε προσώπου και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.