Οι άνθρωποί μας

  • Αρχική σελίδα
  • Οι άνθρωποί μας
  • Ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην παγκόσμια αγορά συστημάτων ενέργειας, η SUNLIGHT ΑΒΕΕ και οι θυγατρικές της απασχολούν σήμερα πάνω από 1.000 μέλη μόνιμου τεχνικού, επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού σε Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία.

    Οι εξειδικευμένες γνώσεις μας, η τεχνογνωσία μας, η προσήλωσή μας στη διαρκή βελτίωση και, πρωτίστως, το πάθος των ανθρώπων μας για αυτό που κάνουμε παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας και την επέκτασή της σε νέους τομείς της αγοράς.

    Μέσω της συστηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της τεχνικής ομάδας και της ομάδας παραγωγής μας, η SUNLIGHT ανταποκρίνεται σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια που θέτουν τα διεθνή πρότυπα και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως.

    Στη SUNLIGHT, θέτουμε τα ζητήματα ασφάλειας ως πρώτη προτεραιότητά μας και είμαστε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας στον χώρο εργασίας τους. Η εταιρεία μας λειτουργεί και εκτελεί όλες τις δραστηριότητές της σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007, έχοντας λάβει πιστοποίηση για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που παρέχει το πλαίσιο για τον εντοπισμό, τον έλεγχο και τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.