Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Αρχική σελίδα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 •  

  Διοικητικό Συμβούλιο

   

  • Ρούμπεν Μπουρλάς, Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
  • Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος και Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
  • Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
  • Στέργιος Νέζης, Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
  • Ιωάννης Παντολέων, Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
  • Αλέξανδρος Μάνος, Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

   

  Επιτροπή Ελέγχου

   

  • Δημήτριος Γκούμας, Πρόεδρος
  • Αλέξανδρος Μάνος, Μέλος
  • Ιωάννης Παντολέων, Μέλος

   

  Management Team

   

  • Λάμπρος Μπίσαλας, Chief Executive Officer
  • Μιχάλης Μαστοράκης, Chief Financial Officer
  • Roberto Denti, Operations Director
  • Βασίλης Γαβρόγλου, Group HR Director
  • Ιωάννα Γαβριελάτου, Marketing Director
  • Βάσω Γάλλου, Legal & Compliance Director
  • Νίκος Τσιουβάρας, R&D Director
  • Κωνσταντίνος Πασπάλας, Lead Technologies Manufacturing Director
  • Δημήτρης Παναγιώτου, Acting Sales Director

   

  Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης