Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Αρχική σελίδα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Διοικητικό Συμβούλιο

  Ρούμπεν Μπουρλάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος & Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Αλέξανδρος Μάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Στέργιος Νέζης, Εκτελεστικό Μέλος
  Σπύρος Κόπολας, Εκτελεστικό Μέλος
  Στέφανος Κανίδης, Εκτελεστικό Μέλος
  Λάμπρος Μπίσαλας, Εκτελεστικό Μέλος
  Μιχαήλ Μαστοράκης, Εκτελεστικό Μέλος
  Ιωάννης Παντολέων, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Επιτροπή Ελέγχου

  Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος και Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Αλέξανδρος Μάνος, Μέλος ΔΣ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Ιωάννης Παντολέων, Μέλος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Διοικητική Ομάδα

  Ρούμπεν Μπουρλάς, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
  Χρήστος Καρτάλης, Group Senior Advisor
  Σπύρος Κόπολας, Recycling BU Director
  Λάμπρος Μπίσαλας, Chief Commercial Officer
  Στέφανος Κανίδης, Chief Technical Officer
  Μιχάλης Μαστοράκης, Chief Financial Officer
  Τάνια Χαδούλη, Legal Counsel & Compliance Director
  Δημήτρης Ναουμίδης, Advanced Batteries BU Director
  Διονύσης Μάλλιαρης, ΙΤ Director

   

  Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης