Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Αρχική σελίδα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Διοικητικό Συμβούλιο

  Βασίλειος Μπίλλης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
  Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος & Μέλος Δ.Σ.
  Μιχαήλ Μαστοράκης, Εκτελεστικό Μέλος
  Αλέξανδρος Μάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Στέργιος Νέζης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Ρόμπυ Μπουρλάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Ιωάννης Παντολέων, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Σπύρος Κόπολας, Recycling BU Director
  Λάμπρος Μπίσαλας, Chief Commercial Officer
  Στέφανος Κανίδης, Chief Technical Officer

  Επιτροπή Ελέγχου

  Δημήτριος Γκούμας, Πρόεδρος
  Αλέξανδρος Μάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Στέργιος Νέζης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

  Διοικητική Ομάδα

  Βασίλειος Μπίλλης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
  Χρήστος Καρτάλης, Group Senior Advisor
  Σπύρος Κόπολας, Recycling BU Director
  Λάμπρος Μπίσαλας, Chief Commercial Officer
  Στέφανος Κανίδης, Chief Technical Officer
  Μιχάλης Μαστοράκης, Chief Financial Officer
  Τάνια Χαδούλη, Legal Counsel & Compliance Director
  Δημήτρης Ναουμίδης, Advanced Batteries BU Director
  Διονύσης Μάλλιαρης, ΙΤ Director

   

  Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης