Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2020
 • Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2020

  06/04/2020

  Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και  σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020:

   

  8/4/2020        Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2019

  29/4/2020       Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

  22/6/2020      Έκτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου

  15/9/2020       Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2020

  21/12/2020     Έβδομη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

   

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2020