Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2019
 • Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2019

  22/04/2019

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

  Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2019

  Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και  σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

   

  24/4/2019       Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2018

  28/5/2019       Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

  20/6/2019      Τέταρτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου

  12/9/2019       Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2019

  20/12/2019     Πέμπτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

   

  Αθήνα, 22 Απριλίου 2019