Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
 • Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

  22/02/2019

  Η Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε στις 13.2.2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

   

  • Βασίλειος Μπίλλης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
  • Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος και Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  • Αλέξανδρος Μάνος, Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  • Μιχαήλ Μαστοράκης, Μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.
  • Στέργιος Νέζης, μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  • Ιωάννης Παντολέων, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.
  • Ρούμπεν Μπουρλάς, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.
  • Σπυρίδων Κόπολας, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.
  • Στέφανος Κανίδης, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.
  • Λάμπρος Μπίσαλας, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

   

  Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 28/01/2024 και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

  Εκ των ανωτέρω, οι κάτωθι αναφερόμενοι απαρτίζουν την τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας:

  • Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος και Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  • Αλέξανδρος Μάνος, Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  • Στέργιος Νέζης, Μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

   

   

  ΑΘΗΝΑ, 22.2.2019