Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία
 • Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία

  13/02/2019

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία

  Η Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Βερόνα της Ιταλίας, με την επωνυμία ECORBA S.R.L. και μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ 50.000.

  Βασικός σκοπός της εν λόγω θυγατρικής είναι η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση μπαταριών οξέως μόλυβδου, με στόχο την ευχερέστερη και πιο αποδοτική τροφοδοσία του εργοστασίου ανακύκλωσης της μητρικής στην Κομοτηνή, με α’ ύλες.

  ΑΘΗΝΑ, 13.2.2019