Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  02/10/2018

  H Εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE, σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 10 κανονισμού (ΕΕ) 2016/522 & άρθρο 19 παρ. 7 κανονισμού (ΕΕ) 2014/596), γνωστοποιεί ότι το κάτωθι υπόχρεο πρόσωπο έχει προβεί στην ακόλουθη συναλλαγή:

   

  Ονοματεπώνυμο Αιτία γνωστοποίησης Εκδότης Κωδικός Ομολογίας Φύση συναλλαγής Ημερομηνία Τόπος Τεμάχια Συνολική αξία(€)
  ΑΡΓΥΡΗ ΣΕΝΔΟΥΚΑ Σύζυγος διευθυντικού στελέχους ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ΣΑΝΛΟ1 Απόκτηση 28/9/2018 ΧΑΑ 50 50.140,00