Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

  03/08/2018

  Ενημέρωση για την καταβολή εξόδων παράστασης στην Συνέλευση Ομολογιούχων της 29.06.2018

  Σε συνέχεια της από 13.06.2018 Πρόσκλησης Συνέλευσης των Oμολογιούχων Δανειστών του κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους ευρώ 50.000.000, εκδόσεως της Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ, και αναφορικά με την καταβολή των εξόδων παράστασης σε όσους ψήφισαν (φυσικώς ή δια αντιπροσώπου) στην Επαναληπτική Συνέλευση της 29.6.2018, ανακοινώνεται ότι τα σχετικά ποσά έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασμούς των χειριστών μέσω των οποίων είχαν προβεί σε δέσμευση των ομολογιών τους.  Έχει δε ξεκινήσει η σχετική διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθεί η κατάθεση των χρημάτων από τους χειριστές στους δικαιούχους, στον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) που έχουν δηλώσει για την είσπραξη διανεμόμενων ποσών.

  Για τους Ομολογιούχους που είχαν προβεί σε δέσμευση ομολογιών σε περισσότερους του ενός χειριστών, τα αναλογούντα ποσά καταβάλλονται από το χειριστή, μέσω του οποίου οι Ομολογιούχοι, δέσμευσαν το μεγαλύτερο αριθμό ομολογιών.

  Σημειώνεται ότι το σχετικό ποσό ανέρχεται σε 0,40% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών τις οποίες έκαστος Ομολογιούχος δέσμευσε και με τις οποίες ψήφισε στην Επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Επιπλέον, τα εν λόγω έξοδα παράστασης δεν επιβαρύνονται με φόρο παράκράτησης και ως εκ τούτου αποδίδoνται ακέραια στους δικαιούχους Ομολογιούχους.

  Παραστατικά είσπραξης για Ομολογιούχους νομικά πρόσωπα θα είναι διαθέσιμα στην έδρα του Εκδότη (Ερμού 2 & Νίκης, Σύνταγμα) άμεσα. Όσον αφορά τους Ομολογιούχους φυσικά πρόσωπα σημειώνεται ότι το αποδεικτικό της κατάθεσης στον τραπεζικό τους λογαριασμό είναι επαρκές. Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα παραστατικά είσπραξης μπορείτε να απευθύνεστε στον Εκδότη, τηλ 210 6245471, υπεύθυνoς κος Μ. Σαμουήλ.