Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

  03/08/2018

  Ενημέρωση για την πώληση του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών

  Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η πώληση του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών έναντι τιμήματος 5.360.000 ευρώ, στην εταιρεία Westnet Distribution AE, θυγατρική του Ομίλου Olympia, που δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας. Η εταιρεία PriceWaterhouseCoopers συνέταξε την σχετική έκθεση αποτίμησης, στη οποία βασίσθηκε και ο προσδιορισμός του παραπάνω τιμήματος.

  Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών, το 2017, ανήλθε σε 10,1 εκατ. ευρώ, τα δε αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ήταν ζημία ευρώ 39 χιλ. Η εν λόγω δε μεταβίβαση θα βελτιώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα και την καθαρή θέση της Συστήματα Sunlight κατά 1,2 εκατ. ευρώ.