Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
 • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

  17/07/2018

  Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στην Ιταλία, Reliable Battery Solutions Srl,, με χρηματική εισφορά ευρώ 500.000.

  Ως αποτέλεσμα το κεφάλαιο της εταιρείας Reliable Battery Solutions Srl αυξάνεται από ευρώ 500.000 σε ευρώ 1.000.000.

  Υπενθυμίζεται ότι βασικός σκοπός της εν λόγω θυγατρικής είναι η συναρμολόγηση και εμπορία μπαταριών βιομηχανικού τύπου, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου Sunlight στις αγορές της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.