Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Ενημέρωση για τη Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του από 20/6/2017 Ομολογιακού δανείου της Εταιρείας.
 • Ενημέρωση για τη Συνέλευση των Ομολογιούχων Δανειστών του από 20/6/2017 Ομολογιακού δανείου της Εταιρείας.

  27/06/2018

  Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ανακοινώνει ότι σήμερα 27η Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», η Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του από 20.06.2017 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου της Εταιρείας.

  Στη Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν ποσοστό 55,71% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του Ομολογιακού δανείου κατά το χρόνο της συνέλευσης. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου (11.23) δεν επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεματων της Ημερησίας Διάταξης και βάσει της από 13 Ιουνίου 2018 πρόσκλησης, η Συνέλευση ομολογιούχων δανειστών θα επαναληφθεί την Παρασκευή, 29 Ιουνίου, στις 14.00, στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

  Υπενθυμίζεται, ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων έχουν κατά τους όρους του ΚΟΔ όσοι εμφανίζονταν ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης της 27/6/2018, ήτοι  στις 22/6/2018 (Record Date) και είχαν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», έως την 22/6/2018, βεβαίωση δέσμευσης των ομολογιών τους στο Σ.Α.Τ..