Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018

  26/04/2018

  Η εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τροποποιήθηκε η ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ως εκ τούτου, το Οικονομικό Ημερολόγιο για την εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE, διαμορφώνεται ως εξής:

  24/5/2018       Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

  21/6/2018       Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου

  20/9/2018       Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2018

  24/12/2018    Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.