Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2018
 • Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2018

  15/03/2018

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

  Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και  σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018:

  19/3/2018 Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2017

  25/4/2018 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

  21/6/2108 Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου

  20/9/2018 Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2018

  24/12/2018 Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.