Ανακοινώσεις

  • Αρχική σελίδα
  • Πώληση ποσοστού συμμετοχής
  • Πώληση ποσοστού συμμετοχής

    15/01/2018

    Η Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην πώληση 16.000 μετοχών της εταιρείας ΑΦΗΣ ΑΕ, προς την εταιρεία «Δ. & Ι. Δαμκαλίδης Εμποροεισαγωγική ΑΕ» έναντι τιμήματος ευρώ 6.000.

    Κατόπιν των ανωτέρω, η συμμετοχή της Συστήματα Sunlight ABEE στην ΑΦΗΣ ΑΕ κατέρχεται σε ποσοστό 49,33% (από 60%), τα δε αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια, σε ενοποιημένη βάση, θα επιβαρυνθούν με το ποσό των ευρώ 194.893.