Ανακοινώσεις

 • Αρχική σελίδα
 • Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία
 • Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ιταλία

  28/12/2017

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Η Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συστάθηκε θυγατρική εταιρεία στην Ιταλία, με την επωνυμία Reliable Battery Solutions Srl, με 100% συμμετοχή της εταιρείας Συστήματα Sunlight ABEE και μετοχικό κεφάλαιο Ευρώ 200.000.
  Βασικός σκοπός της εν λόγω θυγατρικής είναι η συναρμολόγηση και εμπορία μπαταριών βιομηχανικού τύπου, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου Sunlight στις αγορές της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.