Ανακοινώσεις

  • Αρχική σελίδα
  • Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2017
  • Ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2017

    22/09/2017

    Η εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου Εξαμήνου 2017, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

    H Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.systems-sunlight.com καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.