Ανακοινώσεις

  • Αρχική σελίδα
  • Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
  • Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού κατεχόμενων μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

    06/07/2017

    Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την απόφαση 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε, η Olympia Group A.E. Συμμετοχών προέβη την 4/7/2017 σε αγορά 2.039.271 μετοχών της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχεί σε 13,46% του μετοχικού κεφαλαίου.

    Κατά συνέπεια, η Olympia Group A.E. Συμμετοχών κατέχει πλέον 15.151.860 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ.