RfQ

Θέσεις Εργασίας

«Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Κάνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα και θέτουν τα θεμέλια για το κοινό μέλλον μας».

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των ανθρώπινων πόρων για την εταιρεία μας, αναζητούμε διαρκώς στελέχη με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης και υποστηρίζουμε τη συνεχή και πολύπλευρη ανάπτυξή τους.

Εάν θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα μας και να γίνετε πολύτιμο μέλος μιας δυναμικής και ταχύτατα αναπτυσσόμενης εταιρείας, στείλτε το βιογραφικό σας αναφέροντας τον κωδικό αναφοράς, μέσω:

 • E-mail: info [@] sunlight.gr
 • Fax: +30 210 6245409
 • Ταχυδρομείου: Τμήμα Προσπικού, Ερμού 2 & Νίκης, Πλατεία Συντάγματος, 105 63 Αθήνα, Ελλάδα

Αποστολή Βιογραφικού

H εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ διανύει δυναμικά την τρίτη της δεκαετία στην ελληνική και διεθνή αγορά σχεδιάζοντας, παράγοντας και διανέμοντας μπαταρίες για βιομηχανικές, προηγμένες και καταναλωτικές εφαρμογές. Η SUNLIGHT συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών προϊόντων και συστημάτων ενέργειας στον κόσμο, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε τομείς με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις όπως Βιομηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Κατασκευές, Πληροφορική, Έργα Υποδομής και Άμυνα.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει SAP Business Expert (CODE: SPA0117) με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή θέσης

 • Εισηγείται στον Οικονομικό Διευθυντή τις στρατηγικές και τις διαδικασίες (πχ τρόποι βελτίωσης των διαδικασιών SAP, ενεργοποίηση νέων modules) για την αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος στην εταιρεία.
 • Καθορίζει σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του τμήματος το περιεχόμενο κάθε νέου έργου, αναπτύσσει και τηρεί το χρονοδιάγραμμα, τη διαχείριση του προϋπολογισμού και των προθεσμιών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια καθώς και τη σύνθεση της ομάδας υλοποίησης και ανάθεσης των καθηκόντων.
 • Παρακολουθεί την πρόοδο του έργου σε περιοδική βάση, αποσαφηνίζει ανοιχτά θέματα σε εύθετο χρόνο και ενημερώνει τον Οικονομικό Διευθυντή σχετικά με την πρόοδο και την κατάσταση του έργου.
 • Είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση κωδικών ασφαλείας και παραμετροποίησης των εφαρμογών.
 • Συντονίζει και υλοποιεί νέες απαιτήσεις στο περιβάλλον του SAP όπως ανάπτυξη εφαρμογών, παραμετροποίηση, δημιουργία λειτουργικών προδιαγραφών, βελτίωση διεργασιών (SAP best practices).
 • Συντονίζει και επιλύει προβλήματα που ανακύπτουν κατά την καθημερινή λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος.
 • Οργανώνει και συντονίζει ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που αφορούν θέματα στο SAP.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του συστήματος διοικητικής πληροφόρησης του SAP.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πανεπιστημιακός τίτλος Θετικής κατεύθυνσης
 • 6-10 έτη εμπειρία, κυρίως σε βιομηχανικό περιβάλλον, σε θέματα υλοποίησης και διαχείρισης ERP συστημάτων (τουλάχιστον 5 χρόνια σε SAP)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ (Γνώσεις Προμηθειών, Αγορών, Παραγωγής, Κοστολόγησης Παραγωγής, Πωλήσεων, Logistics θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα)
 • Οργανωτικός, ομαδικός, καθοδηγητικός, αντοχή στη πίεση και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
 • Ικανότητες: Επικοινωνίας με όλα τα επίπεδα του οργανισμού, διαπραγματευτικές, διαχείρισης έργων και σύνθετων πληροφοριών, επίλυσης προβλημάτων

H Εταιρία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Iδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης