RfQ
Θέσεις Εργασίας   «Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Κάνουν τα όνειρά μας πραγματικότητα και θέτουν τα θεμέλια για το κοινό μέλλον μας». Αναγνωρίζοντας τη σημασία των ανθρώπινων πόρων για την εταιρεία μας, αναζητούμε διαρκώς στελέχη με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης και υποστηρίζουμε τη συνεχή και πολύπλευρη ανάπτυξή τους. Εάν θέλετε να ενταχθείτε στην ομάδα μας και να γίνετε πολύτιμο μέλος μιας δυναμικής και ταχύτατα αναπτυσσόμενης εταιρείας, στείλτε το βιογραφικό σας αναφέροντας τον κωδικό αναφοράς, μέσω:

 • E-mail: recruitment [@] sunlight.gr
 • Fax: +30 210 6245409
 • Ταχυδρομείου: Τμήμα Προσωπικού, Ερμού 2 & Νίκης, Πλατεία Συντάγματος, 105 63 Αθήνα, Ελλάδα

  H εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ διανύει δυναμικά την τρίτη της δεκαετία στην ελληνική και διεθνή αγορά σχεδιάζοντας, παράγοντας και διανέμοντας μπαταρίες για βιομηχανικές, προηγμένες και καταναλωτικές εφαρμογές. Η SUNLIGHT συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών προϊόντων και συστημάτων ενέργειας στον κόσμο, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε τομείς με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις όπως Βιομηχανία, Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες, Κατασκευές, Πληροφορική, Έργα Υποδομής και Άμυνα. Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, η εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει International Account Manager (CODE: IAM 0418), με έδρα την Αθήνα. Περιγραφή θέσης

 • Διαχείριση υφιστάμενου δικτύου εμπορικών συνεργατών και μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων πωλήσεων.
 • Διείσδυση σε νέες περιοχές που η εταιρία δεν έχει έντονη παρουσία, μέσω ανάπτυξης δικτύου συνεργατών.
 • Στόχευση και πιστοποίηση της εταιρείας σε συγκεκριμένους μεγάλους τελικούς πελάτες/ εφαρμογές/χώρες βιομηχανικών πελατών.
 • Οργάνωση και διευθέτηση του συνόλου των εργασιών του ρόλου με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του δικτύου εμπορικών συνεργατών.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Μηχανολογικής κατεύθυνσης
 • 3-4 έτη ελάχιστη εργασιακή εμπειρία στην ανάπτυξη πωλήσεων εξωτερικού στον τομέα προϊόντων τεχνολογίας ή βιομηχανικών εφαρμογών/προϊόντων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Εμπειρία στη χρήση ERP συστήματος (SAP)
 • Δυνατότητα συχνών ταξιδίων (max. 50%)
 • Ικανότητα επικοινωνίας με όλα τα επίπεδα του οργανισμού, υψηλή αίσθηση επιχειρηματικότητας, αυτοπαρακινούμενος/η για εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη, αναλυτικός τρόπος σκέψης και ικανότητα διαχείρισης σύνθετων πληροφοριών

H Εταιρεία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Iδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον
 • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης


Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει Τεχνικό Ασφαλείας
(SΤΑ0418) για το εργοστάσιό της στην Ξάνθη.

Σκοπός θέσης
O τεχνικός ασφάλειας θα παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε
θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Περιγραφή θέσης

Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας

 • Αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας
 • Προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και επιβλέπει την εφαρμογή τους
 • Επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας
 • Ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, αναλύει τα αποτελέσματα των ερευνών, τα
  αξιολογεί και προτείνει μέτρα αποτροπής παρόμοιων ατυχημάτων
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας
  προς αντιμετώπιση των ατυχημάτων
 • Ενημερώνει και καθοδηγεί τους εργαζόμενους με σκοπό την αποτροπή του επαγγελματικού
  κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους
 • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε
  θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

  Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχιούχος Πολυτεχνείου κατεύθυνσης Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (απαραίτητο)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
 • Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και ομαδικής συνεργασίας
 • Αναλυτική σκέψη
 • Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων
 • Εστίαση στα αποτελέσματα
 • Ικανότητα για εργασία και απόδοση κάτω από πίεση

H Εταιρία προσφέρει

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Δυναμικό και δημιουργικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης και εξέλιξης

Αποστολή Βιογραφικού