RfQ
Sunlight: Οικονομικά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2018

Sunlight: Οικονομικά αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2018

O Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 76 εκατ. €, έναντι 95,6 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2017 Η άνω του 20% άνοδος  του 1ου τετραμήνου του 2018 σε όρους παραγωγής, πωλήσεων και οργανικής κερδοφορίας, διακόπηκε  από την πυρκαγιά στο τμήμα βιομηχανικών μπαταριών του εργοστασίου της Ξάνθης Η Εταιρία εργάζεται για την ταχύτατη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν. Ήδη τον Σεπτέμβριο επανεκκινεί η παραγωγική διαδικασία και η σταδιακή τροφοδοσία των αγορών στις οποίες η Sunlight κατέχει σημαντικά μερίδια, με στόχο να φτάσει στο 100% της παραγωγικής δυναμικότητας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 H Εταιρεία είναι ασφαλισμένη από consortium ασφαλιστικών εταιρειών με συνολική κάλυψη που υπερβαίνει τα 140 εκατ. ευρώ Η Sunlight έχει βρει συμπαραστάτες στο σύνολο των stakeholders (πελάτες, εργαζόμενοι, μέτοχοι, ομολογιούχοι, τράπεζες, προμηθευτές κτλ) και διατηρεί τις θέσεις εργασίας   Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018 Η χρονιά ξεκίνησε δυναμικά για τον όμιλο της Sunlight, μέλος του Ομίλου Olympia, σε όρους παραγωγής, πωλήσεων και οργανικής κερδοφορίας. Το πρώτο τετράμηνο, οι πωλήσεις σημείωσαν ρυθμό αύξησης άνω του 20% ακολουθώντας την ανοδική τάση της διεθνούς αγοράς βιομηχανικών μπαταριών, που συνεχίζει να αναπτύσσεται με υγιείς ρυθμούς. Η θετική πορεία του Ομίλου διακόπηκε από το περιστατικό της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 1η Μαΐου στο τμήμα βιομηχανικών μπαταριών του εργοστασίου της Ξάνθης και επηρέασε την παραγωγική και εμπορική του δραστηριότητα.   Αναλυτικά, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το 1ο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 76 εκατ. €, έναντι 95,6 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ο δε κύκλος εργασιών της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 89,6 εκατ.€, έναντι 109,2 εκατ. € το... read more
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων που κυκλοφόρησαν σήμερα η Συστήματα Sunlight ABEE ανακοινώνει ότι σήμερα, 30 Αυγούστου, στις 8.45πμ εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά σε υποστηρικτική αποθήκη της μονάδας ανακύκλωσης μπαταριών, Sunlight Recycling ABEE, στην Κομοτηνή η οποία και αντιμετωπίσθηκε άμεσα χωρίς να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές. Η παραγωγική δραστηριότητα του εργοστασίου συνεχίζεται κανονικά.   Αθήνα, 30 Αυγούστου... read more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

H Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η πώληση ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Ιταλία, Reliable Battery Solutions Srl, στην εταιρεία BMG Srl, έναντι τιμήματος 500 χιλ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η Συστήματα Sunlight ABEE κατέχει πλέον 90% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής. τα δε αποτελέσματα και η καθαρή θέση σε ενοποιημένη βάση θα βελτιωθούν κατά 400 χιλ. ευρώ.   ΑΘΗΝΑ,... read more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

Ενημέρωση για την πώληση του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η πώληση του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών έναντι τιμήματος 5.360.000 ευρώ, στην εταιρεία Westnet Distribution AE, θυγατρική του Ομίλου Olympia, που δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας προϊόντων τεχνολογίας. Η εταιρεία PriceWaterhouseCoopers συνέταξε την σχετική έκθεση αποτίμησης, στη οποία βασίσθηκε και ο προσδιορισμός του παραπάνω τιμήματος. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου καταναλωτικών μπαταριών, το 2017, ανήλθε σε 10,1 εκατ. ευρώ, τα δε αποτελέσματα προ φόρων και τόκων ήταν ζημία ευρώ 39 χιλ. Η εν λόγω δε μεταβίβαση θα βελτιώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα και την καθαρή θέση της Συστήματα Sunlight κατά 1,2 εκατ. ευρώ.   Αθήνα,... read more
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

H Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στην Ιταλία, Reliable Battery Solutions Srl,, με χρηματική εισφορά ευρώ 500.000. Ως αποτέλεσμα το κεφάλαιο της εταιρείας Reliable Battery Solutions Srl αυξάνεται από ευρώ 500.000 σε ευρώ 1.000.000. Υπενθυμίζεται ότι βασικός σκοπός της εν λόγω θυγατρικής είναι η συναρμολόγηση και εμπορία μπαταριών βιομηχανικού τύπου, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου Sunlight στις αγορές της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.   ΑΘΗΝΑ,... read more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων Δανειστών του από 20/6/2017 Ομολογιακού δανείου της Εταιρείας. Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ανακοινώνει ότι την 29η Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» η Επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του από 20.06.2017 εκδοθέντος ομολογιακού δανείου της Εταιρείας.   Στη Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, 768 Ομολογιούχοι δανειστές που εκπροσωπούσαν 30.154 ομολογίες, επί συνόλου 50.000 ομολογιών, ήτοι ποσοστό 60,31% του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του Ομολογιακού δανείου κατά το χρόνο της συνέλευσης. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου (11.23) επετεύχθη η απαιτούμενη απαρτία και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεματων της Ημερησίας Διάταξης ως ακολούθως:   Θέμα 1ο: Η Συνέλευση παρείχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης της Εκδότριας η λήψη νέων πιστοδοτήσεων άνω των ευρώ 16 εκατ. έως την 31/12/2019 (όρος 8.2.(στ) του ΚΟΔ). ΝΑΙ 29.369 ομολογίες(97,40%) ΟΧΙ 743 ομολογίες(2,46%) ΑΠΟΧΗ 42 ομολογίες(0,14%) Θέμα 2ο: Η Συνέλευση παρείχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση εγγυοδοτικής υποχρέωσης η αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων (όρος 7.1.(θ) του ΚΟΔ), ποσού 1,5 εκατ. ευρώ για αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για σύσταση θυγατρικών εταιρειών στο εξωτερικό. ΝΑΙ 29.393 ομολογίες(97,48%) ΟΧΙ 719 ομολογίες(2,38%) ΑΠΟΧΗ 42 ομολογίες(0,14%) Θέμα 3ο: Η Συνέλευση παρείχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση αρνητικής υποχρέωσης η πώληση του κλάδου της Εκδότριας που αφορά στην εμπορία καταναλωτικών μπαταριών έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς (όροι 8.2.(δ) και 8.2.(ζ) του ΚΟΔ). ΝΑΙ 29.318 ομολογίες(97,23%) ΟΧΙ 770 ομολογίες(2,55%) ΑΠΟΧΗ 66 ομολογίες(0,22%) Θέμα 4ο: Η Συνέλευση παρείχε συναίνεση προκειμένου να μην θεωρηθεί παραβίαση θετικής υποχρέωσης της Εκδότριας η υπέρβαση του Δείκτη ‘Σύνολο... read more