RfQ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE

Η Εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE, μέλος του Ομίλου Olympia, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τμήμα του εργοστασίου της στην Ξάνθη, την 1 η  Μαΐου, θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στην αποτίμηση της κατάστασης και των ζημιών που έχουν προκληθεί. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε η παραγωγική της δραστηριότητα να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν, για τη συνέχιση της εξυπηρέτησης των ανά τον κόσμο πελατών της. Αθήνα, 2 Μαΐου... read more
ANAKOINΩΣH ΣYΣTHMATA SUNLIGHT ABEE

ANAKOINΩΣH ΣYΣTHMATA SUNLIGHT ABEE

Σήμερα, 1η Μαΐου λίγο πριν τη 1.00 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο εργοστάσιο μπαταριών της ΣYΣTHMATA SUNLIGHT στο Όλβιο Ξάνθης.    Eφαρμόζοντας απόλυτα το σύστημα εκτάκτων αναγκών και τηρώντας τις διαδικασίες ασφαλείας, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και όλοι οι εργαζόμενοι είναι απόλυτα ασφαλείς και καλά στην υγεία τους. H πυροσβεστική υπηρεσία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ήδη έχει τεθεί υπό έλεγχο. Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τοξικών αερίων για την περιοχή.   H διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.   Eφόσον παραστεί ανάγκη, η εταιρεία θα εκδώσει νέα ανακοίνωση.   Για ότι χρειασθείτε επικοινωνήστε με : Aνθή Tροκούδη, 6932100053,  και Bάσω Γρίβα... read more
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.» ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   Η Εταιρεία Συστήματα Sunlight ΑΒΕΕ σύμφωνα με τον ν.3556/2007 και τον Κανονισμό του Χ.Α.Α., γνωστοποιεί τα ακόλουθα: την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Ερμού 2 και Νίκης, Αθήνα,   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   Θέμα 1ο:  Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Θέμα 2ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2017 Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017 Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους Θέμα 5ο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και  Επιτροπών αυτού Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017 και καθορισμός ύψους των αμοιβών τους για την χρήση 2018 Θέμα 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ σε 5,50 Ευρώ  και ταυτόχρονα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ζημιών εις νέον και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής στα 2,93 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.  Θέμα 8ο: Αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1... read more
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018

Η εταιρεία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι τροποποιήθηκε η ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ως εκ τούτου, το Οικονομικό Ημερολόγιο για την εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE, διαμορφώνεται ως εξής: 24/5/2018       Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 21/6/2018       Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου 20/9/2018       Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2018 24/12/2018    Τρίτη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου – Πληρωμή Τοκομεριδίου Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.   Αθήνα, 26 Απριλίου... read more
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

H Συστήματα Sunlight ABEE ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της στην Ιταλία, Reliable Battery Solutions Srl, με χρηματική εισφορά ευρώ 300.000. Ως αποτέλεσμα το κεφάλαιο της εταιρείας Reliable Battery Solutions Srl αυξάνεται από ευρώ 200.000 σε ευρώ 500.000. Βασικός σκοπός της εν λόγω θυγατρικής είναι η συναρμολόγηση και εμπορία μπαταριών βιομηχανικού τύπου, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας του Ομίλου Sunlight στις αγορές της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης.   ΑΘΗΝΑ,... read more
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001579901000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με την σχετική απόφαση του από 29 Μαρτίου 2018 Διοικητικού Συμβουλίου της, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία Olympia Group Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης     ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 25.04.2018 Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Θέμα 2ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2017 Θέμα 3o: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017 Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους Θέμα 5ο: Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αυτού Θέμα 6ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2017 και καθορισμός ύψους των αμοιβών τους για την χρήση 2018 Θέμα 7ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ σε 5,50 Ευρώ και ταυτόχρονα μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 38.985.693,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ζημιών εις νέον και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής στα 2,93 Ευρώ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής. Θέμα 8ο: Αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 1 και... read more