Εταιρική Διακυβέρνηση

 • Αρχική σελίδα
 • Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Διοικητικό Συμβούλιο

  Βασίλειος Μπίλλης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
  Δημήτριος Γκούμας, Αντιπρόεδρος & Μέλος Δ.Σ.
  Μιχαήλ Μαστοράκης, Εκτελεστικό Μέλος
  Αλέξανδρος Μάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Στέργιος Νέζης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Ρόμπυ Μπουρλάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Ιωάννης Παντολέων, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Σπύρος Κόπολας, Εκτελεστικό Μέλος
  Λάμπρος Μπίσαλας, Εκτελεστικό Μέλος
  Στέφανος Κανίδης, Εκτελεστικό Μέλος

  Επιτροπή Ελέγχου

  Δημήτριος Γκούμας, Πρόεδρος
  Αλέξανδρος Μάνος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  Στέργιος Νέζης, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

  Διευθυντικά Στελέχη

  Βασίλειος Μπίλλης, Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος
  Χρήστος Καρτάλης , Σύμβουλος Διοίκησης Group
  Λάμπρος Μπίσαλας, Chief Commercial Officer
  Στέφανος Κανίδης, Chief Technical Officer
  Μιχάλης Μαστοράκης, Chief Financial Officer
  Τάνια Χαδούλη, Group Legal Counsel & Compliance Director
  Δημήτρης Ναουμίδης, Advanced Batteries BU Director

  Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης