RfQ
Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό

Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 14 IOYNIOY ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 16 IOYNIOY 2017   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Η από 02.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια» ή «SUNLIGHT»), μεταξύ άλλων, αποφάσισε: (α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία (εφεξής το «ΚΟΔ»), συνολικού ποσού έως €50.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 50.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 (η «Έκδοση»), (β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά») με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο ΣΑΤ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ τριάντα εκατομμυρίων (€30.000.000), θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ... read more
Βράβευση της SUNLIGHT Recycling, μέλους του Green Mission, στα environmental awards 2016

Βράβευση της SUNLIGHT Recycling, μέλους του Green Mission, στα environmental awards 2016

Με το GOLD βραβείο στην κατηγορία Waste Management – Ανακύκλωση & Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων διακρίθηκε η εταιρεία SUNLIGHT Recycling, μέλος του Ομίλου Olympia, συμφερόντων Πάνου Γερμανού, στα φετινά Environmental Awards που διοργανώθηκαν την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου στο Athenaum InterContinental. Η SUNLIGHT Recycling, αποτελεί την πιο σύγχρονη -τεχνολογικά και περιβαλλοντικά- μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου στην Ευρώπη. Το εργοστάσιο, το οποίο έχει καθετοποιήσει πλήρως την παραγωγή της Συστήματα Sunlight, έχει υψηλή δυναμική ύψους 25.000 τόνων  χρησιμοποιημένων μπαταριών ετησίως και εγγυάται την ανακύκλωση των συσσωρευτών μολύβδου οξέως με μηδενική επιβάρυνση για το περιβάλλον. Πρόσφατα η εταιρεία παρουσίασε την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Mission, η οποία φιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό και τον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με την ορθή ανακύκλωση, συσπειρώνοντας γύρω της θεσμικούς φορείς  και ένα ευρύ φάσμα εταιρειών. Το βραβείο παρέλαβε ο  γενικός διευθυντής της εταιρείας κ. Σ. Κόπολας ο οποίος δήλωσε: «Η Sunlight Recycling είναι σήμερα η πιο σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου στην Ευρώπη. Οι τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνει εξασφαλίζουν την ορθή περιβαλλοντικά ανακύκλωση και κάνουν πράξη το μοντέλο κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας. Η ορθή περιβαλλοντικά ανακύκλωση δεν είναι ευχολόγιο. Είναι αναγκαιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της οικονομίας. Στη Sunlight Recycling πιστεύουμε ότι αυτή η υπόθεση μας αφορά όλους. Με στόχο την ευαισθητοποίηση κοινού και εταιρειών προς αυτή την κατεύθυνση πριν από μερικούς μήνες ξεκινήσαμε την εκστρατεία ενημέρωσης, Green Mission. Αυτή τη στιγμή, ήδη συμμετέχουν στη δράση περισσότερες από 30 μεγάλες εταιρείες, ενώ ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. Σας προσκαλούμε όλους να γίνετε... read more